Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km
 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km. W zakres robót wchodzić będzie:
  - roboty przygotowawcze;
  - roboty ziemne;
  - wykonanie podbudowy;
  - wykonanie odwodnienia
  - wykonanie ścieżki z materiału zgodnego z przedmiarem robót
  - roboty w zakresie budowy przepustów;
  Wartość szacunkowa robót 2,3 mln zł brutto.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Posiadanie kwalifikacji i uprawnień oraz doświadczenia zawodowego: tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej  oraz specjalności mostowej z doświadczeniem przy realizacji minimum 2 ukończonych prawidłowo tożsamych zadań.
  Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65)
  UWAGA: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy branży drogowej oraz kierownika branży mostowej w dwóch niezależnych osobach.
 • Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.
 • Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: Najniższa cena: waga 100 pkt.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane):
  do 15.10.2019r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załączenie referencji, Informacja o kwalifikacjach zawodowych.
 • Termin składania ofert: 23.10.2018r.
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail): Sebastian Kannenberg (pzdprzetargi@wp.pl).

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć :
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km".
Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.
 

 

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-17 09:38

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-17 09:38

Protokół postępowania o zamówienie "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km"

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-26 13:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 283384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji