Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 15/ZO/R/2018

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
 

Informacje o zamówieniu:

 •  Rodzaj zamówienia: dostawa
 •  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych, w następującym asortymencie:
a)    benzyna bezołowiowa 95 – szacunkowa ilość 7 280 litrów,
b)    olej napędowy (letni lub zimowy w zależności od pory roku ) – szacunkowa ilość 11 500 litrów.
Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60% podanej ilości litrów benzyny bezołowiowej 95 oraz co najmniej 60% podanej ilości oleju napędowego ON. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie w stacjach paliw wykonawcy, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Zakup paliw będzie dokonywany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań:
a) do baku pojazdów na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, ilość pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz dokonaniu potwierdzenia w karcie drogowej Zamawiającego,
b) do karnistrów dla urządzeń na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, ilość
i rodzaj pobranego paliwa.
Pobrane paliwo na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” winno zawierać cenę jednostkową brutto wg słupka „pylonu reklamowego” na dzień tankowania z uwzględnieniem upustu wskazanego
w złożonej ofercie Wykonawcy.
Wymienione w przedmiocie zamówienia paliwa muszą spełniać wymagania  jakościowe określone
w  aktualnie obowiązującej normie zawartej w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680)
a)    dla benzyny bezołowiowej (Pb95)PN-EN 228:2017-6 Paliwa do pojazdów samochodowych -„Benzyna bezołowiowa-Wymagania i metody badań”,
b)    dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2017-6 Paliwa do pojazdów samochodowych „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”
W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany
do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia aktu prawnego, który je wprowadza.

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Wykonawca oświadcza, że najbliższa stacja paliw znajduje się w odległości mniejszej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o formułę „spełnia – nie spełnia”.
 • Kryteria oceny ofert: Cena  – 100 %
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych.
  Sukcesywny zakup paliwa od dnia  01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: do 20 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
 • Miejsce składania ofert:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 •  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
  Michał Rycharski,  e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl , tel. 600 948 066 (w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 ).
 •  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ocen ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 59)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-12-14 07:55
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 07:52

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-12-14 07:55

Informacja o wyniku postępowania Nr 15/ZO/R/2018

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr 15/ZO/R/2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-12-21 12:04

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201230
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji