Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 78

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/ZO/R/2019

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa środków czystości i koncentratów do mycia i czyszczenia

Informacje o zamówieniu:

 •  Rodzaj zamówienia: dostawa
 •  Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i koncentratów do mycia
i czyszczenia na potrzeby Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Szacunkowe zapotrzebowanie na środki czystości i koncentraty do mycia i czyszczenia określono w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Ostateczna ilość będzie wynikała
z faktycznych potrzeb Zamawiającego , z tego tytułu Dostawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe.
2)    W przypadku innych szczególnych potrzeb Zamawiającego w zamówieniu mogą wystąpić pozycje nieuwzględnione w formularzu asortymentowo-cenowym.
3)    Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w terminie oznaczonym w ofercie, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia za pomocą faksu, drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
4)    Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie
w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Ciężar udokumentowania równoważności produktu spoczywa na Wykonawcy.
5)    Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, zobowiązany jest do wpisania nazwy produktu równoważnego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
w kolumnie 7 : „Produkt równoważny /  Nazwa produktu /”.
6)    Przed zawarcie umowy wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego wydrukowane karty charakterystyki dla tych substancji i preparatów, które
je posiadają.
7)    Na dostarczone środki czystości i koncentraty wymagany jest okres przydatności do użycia
co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy.
8)    Każdy środek czystości oraz koncentrat do mycia i czyszczenia powinien posiadać etykiety
w języku polskim z dokładnym opisem stosowania.

 •  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • Kryteria oceny ofert:

Cena  – 80 %
Termin dostawy  - 20%

 •  Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych

Sukcesywne dostawy  od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2019 r. w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 •  Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:

1.    Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3.    Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 • Termin składania ofert: do 08 lutego 2019r. do godz. 11:00
 •   Miejsce składania ofert:

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 •  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:

Agata Dembinska, e-mail: a.dembinska@zsgronowo.edu.pl , tel.: 698 665 483;
Michał Rycharski, e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl ,  tel.: 600 948 066
( w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00).
  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:
w formie pisemnej w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Dostawa środków czystości
i koncentratów do mycia i czyszczenia”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

W załączeniu:
1.    Formularz Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2.    Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3.    Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 78)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-30 13:32
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 13:27

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-30 13:32
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-31 09:12

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

drukuj (Odpowiedź na pytanie wykonawcy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-04 13:10

Informacja o wyniku postępowania Nr 1/ZO/R/2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr 1/ZO/R/2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-12 10:15

Informacja o wyniku postępowania Nr 1/ZO/R/2019 - po powtórnym badaniu i ocenie ofert w części I zamówienia

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr 1/ZO/R/2019 - po powtórnym badaniu i ocenie ofert w części I zamówienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-15 12:49

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 208625
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji