Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 108

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 3/ZO/R/2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin
wieprzowych i drobiowych

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Szacunkowe ilości i asortyment produktów określono w formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 2. Ilości te mogą ulec zmianie. Ostateczna ilość poszczególnych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia i dostarczać przedmiot umowy do magazynu żywnościowego w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  w sposób sukcesywny w dniu określonym każdorazowo w zamówieniu składanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
 • Kryteria oceny ofert:
  Cena –  80%
  Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów –max 10%
  Termin płatności – max 10%
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  Cena –  80% (80%=80 punktów)
  Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów – max 10% (1% = 1 punkt)
  Termin płatności – max 10% (1% = 1 punkt).
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Sukcesywne dostawy od 01 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty (załącznik nr 1)
  - formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2)
  - zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 4)
  - aktualna decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub aktualna decyzja państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego  o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ustawy  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 242 z późn. zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
  - zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP zgodnie z art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.)
  Uwaga! – Dokumenty wymienione w pkt. 4 oraz 5 mogą zostać złożone przez wykonawcę w formie oryginału bądź kopii za zgodność z oryginałem.
 • Termin składania ofert: do dnia 12.06.2019r, do godziny 09.00
 • Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat Dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Krystyna Witkowska tel.56-678-41-18  wew.310,       e-mail:k.witkowska@zsgronowo.edu.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium wyboru.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych”.
Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 108)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-05 09:35
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 09:27

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-05 09:35

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2019-06-18 08:25
 • zmodyfikował: Anna Stanula
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 08:30

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201205
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji