Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 110

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18

Informacje o zamówieniu:
1.    Rodzaj zamówienia: usługa
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zapewnia Wykonawca. Zapotrzebowanie mocy wg. norm:
- 3 szt. o mocy 2,60 -3 kW
- 4 szt. o mocy 3,5 – 4 kW
- 1 szt. o mocy 5,3 – 6 kW.
3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
- posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu klimatyzacji (doświadczenie  winno być potwierdzone stosownymi dokumentami (faktury, referencje).
Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.    Kryteria oceny ofert:
•    Cena
•    Termin realizacji
5.    Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
•    Cena – 80% (80%=80 punktów)
•    Termin realizacji – maksymalnie można uzyskać 20 punktów
6.    Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1)    Kryterium cena ofertowa (C):
Ilość punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wskaźnik stały
80% - waga kryterium cena
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2)    Kryterium termin realizacji (TR)
gdzie:
rozpoczęcie czerwiec 2019 r.– 20 punktów
1 lipiec 2019 r.– 12 lipiec 2019 r. – 10 punktów
15 lipiec 2019 r. – 26 lipiec 2019 r. – 5 punktów
29 lipiec 2019 r. – 9 sierpień 2019 r. – 2 punkty
Cena ostateczna dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za powyższe kryteria zgodne z wzorem: P = C + TR
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.
7.    Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): zgodnie z umową.
8.    Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy
9.    Termin składania ofert: do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
10.    Miejsce składania ofert: PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża pokój numer 1 (sekretariat).
11.    Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Ewa Stanikowska
e-mail: zamowienia@pupchelmza.pl
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.


Ofertę należy złożyć :
    w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: :” Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.
    e-mailem na adres: zamowienia@pupchelmza.pl


W załączeniu:
1.    formularz oferty
2.    wzór umowy

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Stanikowska
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-06-19 14:22
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 14:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-06-19 14:24

Protokół postępowania o zamówienie

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Stanikowska
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-27 13:05

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200283
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji