Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 138

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.2.15.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Przygotowanie projektu budowy oddziału
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

 

  Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oddziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Projektowany obiekt ma być budynkiem parterowym o powierzchni zabudowy do 200m2 i zawierać ma najmniej:
  • Sekretariat
  • Sale integracji Sensorycznej
  • 5 Gabinetów
  • Pomieszczenia Socjalne
  • Sanitariaty
  • Pomieszczenia archiwum
  • Pomieszczenia techniczne
  • Pomieszczenia porządkowe
  2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać następującą dokumentację:
  • koncepcję architektoniczną - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format PDF) wraz z szacowaną wartością inwestycji,
  UWAGA: Wykonawca na podstawie opracowanej i zaakceptowanej koncepcji architektonicznej przygotuje i nadzorował będzie dokumenty/ procedury niezbędne dla pozyskania prawomocnej decyzji celu publicznego.
  • projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych - 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF i wersja edytowalna .dwg),
  • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format PDF i wersja edytowalna .rds),
  • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż projektu - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDFi wersja edytowalna .doc)
  • opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na realizację inwestycji - 1 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna edytowalna .doc.
  3. Projekt budowlany winien zawierać:
  • Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem: przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych ,przyłącza energetycznego i wewnętrznych linii zasilających, oświetlenia terenu, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, obsługi komunikacyjnej, gospodarki zielenią,
  • projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem części: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej w zakresie instalacji wody zimnej (w tym do celów ppoż.), wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji/klimatyzacji, ogrzewania, elektrycznych: alarmowej, monitoringu, telekomunikacyjnej: internetowej, komputerowej i telefonicznej.
  • charakterystykę energetyczną.
  • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  4. Projekt (budowlany, rozszerzony o wykonawczy) powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: brak.
 • Kryteria oceny ofert: 100% cena.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Wykonanie koncepcji architektonicznej w terminie dwóch tygodni od daty podpisania umowy.
  Wykonanie kompletnej usługi - wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej- w terminie do 16 grudnia 2019 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz ofertowy (wraz z klauzulą informacyjną).
 • Termin składania ofert: do 22 października 2019 r., godz. 9.00.
 • Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, kancelaria, pok. nr 100.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Kwestie merytoryczne: Danuta Sobiepanek, Donacjusz Anzel, tel. 56 6628934,
  Kwestie proceduralne: Natalia Żochowska, n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

 • w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oddziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach.
 •  Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 138)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-10-16
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-16 14:46
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 12:27

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-10-16
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-16 14:46

Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego

drukuj (Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-18 10:47

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-23 13:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200277
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji