Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 146

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr 4/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych, w następującym asortymencie:
  a) benzyny silnikowe E5 – szacunkowa ilość 7 300 litrów,
  b) olej napędowy do celów napędowych B7– szacunkowa ilość 11 500 litrów.
  2) Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60% podanej ilości litrów benzyny oraz co najmniej 60% podanej ilości oleju napędowego. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie w stacjach paliw wykonawcy, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.
  3) Zakup paliw będzie dokonywany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań:
  a) do baku pojazdów na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, ilość  pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz dokonaniu potwierdzenia w karcie drogowej Zamawiającego,
  b)  do karnistrów dla urządzeń na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę,    ilość i rodzaj pobranego paliwa.
  Pobrane paliwo na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” winno zawierać cenę jednostkową brutto wg słupka „pylonu reklamowego” na dzień tankowania z uwzględnieniem upustu wskazanego w złożonej ofercie Wykonawcy.
  4) Wymienione w przedmiocie zamówienia paliwa muszą spełniać wymagania  jakościowe określone w  aktualnie obowiązującej normie zawartej w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia aktu prawnego, który je wprowadza.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną stacją paliw płynnych zaopatrzoną w paliwa będące przedmiotem zamówienia w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną,
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o formułę „spełnia – nie spełnia”.
 • Kryteria oceny ofert:  Cena  
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  Cena  – 100 %
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Liczba pkt. badanej oferty = (C n / C bad) x 100%; przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,
  gdzie:
  C n – najniższa cena za całość wykonania zamówienia spośród ofert  nieodrzuconych
  C bad  –  cena oferty badanej za całość wykonania zamówienia
  Z Wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów w przestawionym kryterium zostanie podpisana umowa.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych
  Sukcesywny zakup paliwa od dnia  01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
 1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019r. do godz. 13.00
 • Miejsce składania ofert:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Michał Rycharski,  e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl , tel. 600 948 066
  ( w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 ).

  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ocen ofert
  Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 146)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:16

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:16

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-22 12:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji