Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych do 30 tysięcy euro

publikowane w 2017 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 119

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych
dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 118

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i produktów mięsnych dla
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 117

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 116

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 115

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 114

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 113

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych
dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 112

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 111

Ogłoszenie o zamówieniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży,
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia:
Doposażenie zawodowej pracowni komputerowej”
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 110

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i produktów mięsnych
dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 109

Ogłoszenie o zamówieniu nr 109

Starostwo Powiatowe w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Przedłużenie  wsparcia technicznego dla serwerów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 108

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 107

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:

Dostawa wyposażenia sal lekcyjnych
 i pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gronowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 106

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 105

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 104

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 103

Ogłoszenie o zamówieniu nr 103

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża
NIP 879-223-20-60
Tel./fax 56 675 21 76
e-mail: sm.chelmza@gmail.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

„Instrumenty używane -  zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 102

Ogłoszenie o zamówieniu nr 102

Starostwo Powiatowe w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Przedłużenie  serwisów i wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej, platformy Vmware oraz oprogramowania Veeam Backup & Replication”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 101

Ogłoszenie o zamówieniu nr 101

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 100

Ogłoszenie o zamówieniu nr 100
Starostwo Powiatowe w Toruniu
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
"Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 99

Ogłoszenie o zamówieniu nr 99

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 98

Ogłoszenie o zamówieniu nr 98

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa ziemniaków, owoców i warzyw świeżych
oraz kiszonek do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 97

Ogłoszenie o zamówieniu nr 97

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa przetworów sypkich, przetworów owocowych i warzywnych,
przypraw, tłuszczy i produktów strączkowych do stołówki Zespołu Szkół,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 96

Ogłoszenie o zamówieniu nr 96

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa mrożonek i ryb do stołówki
Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 95

Ogłoszenie o zamówieniu nr 95

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa nabiału
do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 94

Ogłoszenie o zamówieniu nr 94

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 93

Ogłoszenie o zamówieniu nr 93

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawę 16 komputerów przenośnych notebook
wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem biurowym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 92

Ogłoszenie o zamówieniu nr 92

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa tapczanów skrzyniowych jednoosobowych z pojemnikiem na pościel”
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 91

Ogłoszenie o zamówieniu nr 91

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji
w zakresie oddymiania dróg ewakuacyjnych – klatek schodowych
oraz prowadzenie w/w prac budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 90

Ogłoszenie o zamówieniu nr 90

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 89

Ogłoszenie o zamówieniu nr 89

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie – Etap I”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 88

Ogłoszenie o zamówieniu nr 88

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na:
Zakup i dostawę do obwodu drogowego zlokalizowanego w m. Mała Grzywna,
kruszywa kamiennego wapiennego (mieszanki wapienno-żwirowej) w ilości 500 Mg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 87

Ogłoszenie o zamówieniu nr 87

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Remont drogi wewnętrznej prowadzącej od wjazdu z drogi krajowej nr 15
do stacji diagnostycznej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na odcinku 87 mb”
,
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 86

Ogłoszenie o zamówieniu nr 86

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie STUDIUM WYKONALNOŚCI dla inwestycji: ”Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej” budynek położony na działce o nr geod. nr 39 obręb 03 Chełmża ul. Hallera 23; 87-140 Chełmża

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 85

Ogłoszenie o zamówieniu nr 85

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 84

Ogłoszenie o zamówieniu nr 84

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Remont drogi wewnętrznej prowadzącej od wjazdu z drogi krajowej nr 15 do stacji diagnostycznej
Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na odcinku 87 mb”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 83

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 82

Ogłoszenie o zamówieniu nr 82

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 81

Ogłoszenie o zamówieniu nr 81

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieluchomajtek i podkładów dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 80

Ogłoszenie o zamówieniu nr 80

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 79

Ogłoszenie o zamówieniu nr 79

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Remont drogi wewnętrznej prowadzącej od wjazdu z drogi krajowej nr 15
do stacji diagnostycznej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na odcinku 87 mb”
,
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 78

Ogłoszenie o zamówieniu nr 78

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 77

Ogłoszenie o zamówieniu nr 77

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Wykonanie naprawy nasypu w pasie drogi powiatowej nr 1716C
Płużnica- Bocień - Dźwierzno”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 76

Ogłoszenie o zamówieniu nr 76

Powiat Toruński
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
1. Nadzór geologiczny kategorii V dla inwestycji wykorzystującej energię geotermalną
ziemi (odwierty) – dotyczy tylko zadania 2
2. Świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej dotyczącej:
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 75

Ogłoszenie o zamówieniu nr 75

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych
dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 74

Ogłoszenie o zamówieniu nr 74

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 73

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych przy budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży przy ul. Wyszyńskiego 7 na działce o nr geodezyjnym 89/17 w Chełmży dla zadania w ramach ZIT pod nazwą ”Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 72

Ogłoszenie o zamówieniu nr 72

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 71

Ogłoszenie o zamówieniu nr 71

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 70

Ogłoszenie o zamówieniu nr 70

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 69

Ogłoszenie o zamówieniu nr 69

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 68

Ogłoszenie o zamówieniu nr 68

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze
na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 67

Ogłoszenie o zamówieniu nr 67

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 66

Ogłoszenie o zamówieniu nr 66

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 65

Ogłoszenie o zamówieniu nr 65

Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Wymiana pokrycia  dachu na budynku wysokim „ A” przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 64

Ogłoszenie o zamówieniu nr 64

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 63

Ogłoszenie o zamówieniu nr 63

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieluchomajtek i innych środków higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 62

Ogłoszenie o zamówieniu nr 62

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 61

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Powiatu Toruńskiego
- Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 60

Ogłoszenie o zamówieniu nr 60

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Wykonanie remontu w formie nakładki z masy mineralno - bitumicznej
na drodze powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo
w km 4+670 do 5+370 na odc. 0,550 mb”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 59

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw dla dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 58

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Wykonanie remontu w formie nakładki z masy mineralno - bitumicznej
na drodze powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo
w km 4+670 do 5+370 na odc. 0,7 km”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 57

Ogłoszenie o zamówieniu nr 57

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 56

Ogłoszenie o zamówieniu nr 56

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i produktów mięsnych
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 55

Ogłoszenie o zamówieniu nr 55

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 54

Ogłoszenie o zamówieniu nr 54

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych”
do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 53

Ogłoszenie o zamówieniu nr 53

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i produktów mięsnych
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 52

Ogłoszenie o zamówieniu nr 52

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
NIP 879-21-98-133
Tel/fax 56 6755680, 56 6750745
e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 51

Ogłoszenie o zamówieniu nr 51

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 50

Ogłoszenie o zamówieniu nr 50

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Wykonanie prac remontowych
na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych dla Powiatu Toruńskiego
- Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 49

Ogłoszenie o zamówieniu nr 49

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 48

Ogłoszenie o zamówieniu nr 48

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 47

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn - Kawęczyn
w m. Łążyn na dł. 200 mb”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 46

Ogłoszenie o zamówieniu nr 46

Powiat Toruński
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Archiwizacja rejestrów ewidencji gruntów i budynków
oraz implementacja dokumentacji do bazy systemu EWID2007”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 45

Ogłoszenie o zamówieniu nr 45

Starostwo Powiatowe w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Przedłużenie licencji dla 2 urządzeń FortiGate 200D

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 44

Ogłoszenie o zamówieniu nr 44

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa
dla Powiatu Toruńskiego – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 43

Ogłoszenie o zamówieniu nr 43

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Wykonanie prac remontowych na klatkach schodowych
i ciągach komunikacyjnych dla Powiatu Toruńskiego
- Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 42

Ogłoszenie o zamówieniu nr 42

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 41

Ogłoszenie o zamówieniu nr 41

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
NIP 879-21-98-133
Tel/fax 56 6755680, 56 6750745
e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 40

Ogłoszenie o zamówieniu nr 40

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Wykonanie prac remontowych na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych
dla Powiatu Toruńskiego
- Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 39

Ogłoszenie o zamówieniu nr 39

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa dla Powiatu Toruńskiego –
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

Protokół z postępowania o zamówienie nr 39

drukuj (Protokół z postępowania o zamówienie nr 39)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
    data wytworzenia: 2017-06-12
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2017-06-13 14:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 38

Ogłoszenie o zamówieniu nr 38

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
NIP 879-21-98-133
Tel/fax 56 6755680, 56 6750745
e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 37

Ogłoszenie o zamówieniu nr 37

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
NIP 879-21-98-133
Tel/fax 56 6755680, 56 6750745
e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 36

Ogłoszenie o zamówieniu nr 36

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 35

Ogłoszenie o zamówieniu nr 35

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej w Pigży oraz
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 34

Ogłoszenie o zamówieniu nr 34

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieluchomajtek i podkładów dla mieszkańców
Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 33

Ogłoszenie o zamówieniu nr 33

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału,
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Browinie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 32

Ogłoszenie o zamówieniu nr 32

Starostwo Powiatowe w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu
dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz.128 ze zm.)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 31

Ogłoszenie o zamówieniu nr 31

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu nr 30

Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Zakup mebli biurowych do Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 29

Ogłoszenie o zamówieniu nr 29

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia:
"Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży"
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 28

Ogłoszenie o zamówieniu nr 28

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 27

Ogłoszenie o zamówieniu nr 27

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przeprowadzenia inwestycji
związanej z przebudową drogi powiatowej nr 1716C
Płużnica – Bocień - Dźwierzno w km 4+809 do 10+323 na dł. 5,514 km”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 26

Ogłoszenie o zamówieniu nr 26

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy nabiału,
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Browinie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 25

Ogłoszenie o zamówieniu nr 25

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zmiany sposobu użytkowania
- strychu budynku Zespołu Szkół w Chełmży przy ul. Hallera 23” na trzy pracownie nauki zawodu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 24

Ogłoszenie o zamówieniu nr 24

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Browinie
oraz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 23

Ogłoszenie o zamówieniu nr 23

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego
dla zmiany sposobu użytkowania - strychu
budynku Zespołu Szkół w Chełmży przy ul. Hallera 23

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 22

Ogłoszenie o zamówieniu nr 22

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Powiatu Toruńskiego -
Domu Pomocy Społecznej w Pigży oraz
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 21

Ogłoszenie o zamówieniu nr 21

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy leków i produktów medycznych dla Powiatu Toruńskiego,
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu nr 20

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: projekty@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa materiałów do zajęć i wyposażenia pracowni zawodowej
w zawodzie technik informatyk, w Zespole Szkół, CKU w Gronowie
w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu nr 19

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla zadania:
„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody
użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną
ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej
w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem
budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60
w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu nr 18

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych,
dla Powiatu Toruńskiego, Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu nr 17

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
Usługi w zakresie sprzątania pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów
komunalnych oraz pozimowego usuwania piasku z jezdni i chodników
na terenie Powiatu Toruńskiego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu nr 16

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla zadania:
„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody
użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną
ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej
w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem
budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60
w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu nr 15

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa,
dla Powiatu Toruńskiego - Domu Pomocy Społecznej w Browinie
oraz Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 14

Ogłoszenie o zamówieniu nr 14

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla zadania:
„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody
użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną
ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej
w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem
budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60
w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu nr 13

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych,
dla Powiatu Toruńskiego, Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu nr 12

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy leków dla Powiatu Toruńskiego,
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Utrzymanie drogi rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie
dróg rowerowych – droga Toruń - Złotoria - Osiek”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10

Zarząd Powiatu w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawa i montaż regałów archiwalnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy artykułów spożywczych,
dla Powiatu Toruńskiego, Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu nr 8

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn.:
"Utrzymanie drogi rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie
dróg rowerowych – droga Toruń - Złotoria - Osiek”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tel./fax. 056-66-44-775,

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia dot.
Zakup i dostawa paliw płynnych dla pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,
dla Powiatu Toruńskiego, Domu Pomocy Społecznej w Pigży

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz
Tel./fax 56/678-41-18, -25, -66
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia
pn.: „Dostawa środków czystości”
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Powiatu Toruńskiego,
Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieluchomajtek dla mieszkańców
Powiatu Toruńskiego, Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Powiatu Toruńskiego,
Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Powiatu Toruńskiego,
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach"

 

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 687571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-02 12:40

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12329805
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 15:49

Stopka strony