Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Oferta pracy

Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Browinie

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Browinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Usług Wspólnych w Browinie

 1. Nazwa stanowiska: 1/1 etat księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Browinie.
 2. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (6 miesięcy) z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:
  a) Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie „Finanse i Rachunkowość”.
  b) Staż pracy co najmniej 2 lata w jednostkach administracji samorządowej (wliczając staże i praktyki).
  c) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  d) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  e) Nieposzlakowana opinia.
  f)  Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3.
  g)  Prawo jazdy kat. „B”.
 4. Wymagania dodatkowe:
  a) Znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in. : ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług.
  b) Znajomość oprogramowania finansowo – księgowego, w szczególności programu Księgowość Budżetowa firmy INFO – SYSTEM R. i T. Groszek Legionowo.
  c) Doświadczenie na stanowisku kasjera.
  d) Samodzielność, dokładność, terminowość,.
  e) Umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.
  f)  Umiejętność pracy w zespole..
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami.
  b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  c) Kontrola rachunkowa dokumentów księgowych.
  d) Sporządzanie analiz i sprawozdań finansowo –księgowych,.
  e) Uzgadnianie sald księgowych.
  f)  Dekretacja dowodów księgowych.
  g) Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych.
  h) Obsługa rachunków bankowych.
  i) Obsługa kasowa depozytów mieszkańców dps – ów.
 6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku : 
  a) Praca wykonywana będzie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża oraz obsługiwanych przez CUW jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.
  b) Praca o charakterze biurowym, przy monitorze ekranowym, na jednej kondygnacji. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
  c) Narzędzia i materiały pracy: materiały i sprzęt biurowy, sprzęt informatyczny.
  d) Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  e) praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700-1500, tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie przekracza 6%
 8. Wymagane dokumenty:
  a) Życiorys (CV).
  b) List motywacyjny.
  c)  Dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopie.
  d) Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm. ).
  e) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
  f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie.
  g) Dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy – kserokopie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal –zaświadczenie o zatrudnieniu.
  h) W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902, z późn. zm.), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w CUW (Sekretariat ) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego, Browina 59, 87-140 Chełmża z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie” w terminie do dnia 22.06.2018 r., do godz. 900.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do CUW.

Aplikacje które wpłyną do CUW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu (http://bip.powiattorunski.pl).

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy i testu telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona jak w pkt. 1.

 

Browina, dnia 11 czerwca 2018 r.

drukuj (Oferta pracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Lassota
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Jerzy Wiśniewski
  data publikacji: 2018-06-11 15:43
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20661
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-10 13:26

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji