Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Oferta pracy

Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Browinie

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Browinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Usług Wspólnych w Browinie

 1. Nazwa stanowiska: 1/1 etat księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Browinie.
 2. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (6 miesięcy) z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:
  a) Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie „Finanse i Rachunkowość”.
  b) Staż pracy co najmniej 2 lata w jednostkach administracji samorządowej (wliczając staże i praktyki).
  c) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  d) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  e) Nieposzlakowana opinia.
  f)  Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3.
  g)  Prawo jazdy kat. „B”.
 4. Wymagania dodatkowe:
  a) Znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in. : ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług.
  b) Znajomość oprogramowania finansowo – księgowego, w szczególności programu Księgowość Budżetowa firmy INFO – SYSTEM R. i T. Groszek Legionowo.
  c) Doświadczenie na stanowisku kasjera.
  d) Samodzielność, dokładność, terminowość,.
  e) Umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.
  f)  Umiejętność pracy w zespole..
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami.
  b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  c) Kontrola rachunkowa dokumentów księgowych.
  d) Sporządzanie analiz i sprawozdań finansowo –księgowych,.
  e) Uzgadnianie sald księgowych.
  f)  Dekretacja dowodów księgowych.
  g) Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych.
  h) Obsługa rachunków bankowych.
  i) Obsługa kasowa depozytów mieszkańców dps – ów.
 6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku : 
  a) Praca wykonywana będzie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża oraz obsługiwanych przez CUW jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.
  b) Praca o charakterze biurowym, przy monitorze ekranowym, na jednej kondygnacji. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
  c) Narzędzia i materiały pracy: materiały i sprzęt biurowy, sprzęt informatyczny.
  d) Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  e) praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700-1500, tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie przekracza 6%
 8. Wymagane dokumenty:
  a) Życiorys (CV).
  b) List motywacyjny.
  c)  Dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopie.
  d) Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm. ).
  e) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
  f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie.
  g) Dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy – kserokopie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal –zaświadczenie o zatrudnieniu.
  h) W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902, z późn. zm.), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w CUW (Sekretariat ) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego, Browina 59, 87-140 Chełmża z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie” w terminie do dnia 22.06.2018 r., do godz. 900.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do CUW.

Aplikacje które wpłyną do CUW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu (http://bip.powiattorunski.pl).

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy i testu telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona jak w pkt. 1.

 

Browina, dnia 11 czerwca 2018 r.

drukuj (Oferta pracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Lassota
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Jerzy Wiśniewski
  data publikacji: 2018-06-11 15:43
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-10 13:26

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12345861
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony