Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zapytania ofertowe wg zasady konkurencyjności

publikowane w 2017 roku

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NR 3/ZO/EDUA/2017

Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie, kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych, w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach” nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Gronowie kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych, w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
 

Dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
nr 2/ZO/EDUA/2017

Nazwa zamówienia:
Dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych, stanowiących doposażenie
pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych
w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”, nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16

Celem zamówienia jest dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych stanowiących doposażenie pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”, nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, zwanego dalej Projektem.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 38900000-4Różne przyrządy do badań lub testowania
 

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NR 1/ZO/EDUA/2017

Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących
dla uczniów Technikum w Gronowie, kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Gronowie kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych, w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22170
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-30 08:52

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12329969
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 15:49

Stopka strony