Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony


Browina,10.02.2020 r.

Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Toruńskiego w Browinie (dalej CUW), Browina 59, 87-140 Chełmża.

Na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1282)

Ogłasza się

nabór kandydatów na wolne stanowisko „Samodzielny referent ds. zamówień publicznych” w CUW

Pierwsza umowa na czas określony (6 miesięcy) z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony.

Wymiar etatu: 1,0

 1. Wymagania niezbędne
  Osoba ubiegająca się o stanowisko „Samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych” musi spełniać następujące, niezbędne wymagania:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. staż pracy co najmniej 2 lata, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3.
 2. Wymagania dodatkowe
  W przypadku osób ubiegających się o stanowisko „samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych” będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:
  1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
  2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego,
  3. obsługa komputera, pakietu MS OFFICE,
  4. komunikatywność,
  5. umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku,
  6. umiejętność pracy w zespole.
 3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz CUW i jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznymi,
  2. udział w pracach komisji przetargowych, przewodniczenie komisjom przetargowym,
  3. sporządzanie SIWZ wraz z załącznikami,
  4. sprawowanie nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień publicznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wewnętrznych,
  5. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  6. opisywanie faktur i rachunków pod względem zgodności z Ustawą Pzp,
  7. sporządzanie sprawozdań, w tym rocznych do UZP,
  8. realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonego w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca wykonywana będzie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87 -140 Chełmża,
  2. praca o charakterze biurowym, przy monitorze ekranowym, na jednej kondygnacji. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
  3. narzędzia i materiały pracy: materiały i sprzęt biurowy, sprzęt informatyczny,
  4. kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  5. praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00, tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  6. planowany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2020 roku, z możliwością wcześniejszego zatrudnienia na umowę na zastępstwo.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie przekracza 6%.
 6. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopie,
  4. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu),
  6. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (w załączeniu),
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie,
  8. dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy – kserokopie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal –zaświadczenie o zatrudnieniu,
  9. w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   Wszystkie składane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
   Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w CUW (Sekretariat) lub listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego, Browina 59, 87-140 Chełmża z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie” w terminie do dnia 21.02.2020 r., do godz. 8:00.
  2. W przypadku dokumentów przesłanych listownie decyduje data wpływu do CUW.
  3. Aplikacje które wpłyną do CUW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Informacja o wynikach naboru:
  1. Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu (http://bip.powiattorunski.pl).
  2. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy i testu telefonicznie.
  3. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona jak w pkt. 1.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Klauzula informacyjna rekrutacja
 3. Klauzula informacyjna rekrutacja (dotyczy sytuacji, gdy w procesie rekrutacji osoby składające dokumenty dobrowolnie przedłożą dokumenty dotyczące ich stanu zdrowia – niepełnosprawności)

   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Lassota
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Jerzy Wiśniewski
  data publikacji: 2020-02-11 07:55
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 08:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 11:46

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji