Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.5.10.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości


Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania
  – część I - 14 operatów w 1 egzemplarzu, ustalenia wysokości odszkodowania
  – część II - 7 operatów w 1 egzemplarzu, ustalenia wysokości odszkodowania
  – część III - 19 operatów w 1 egzemplarzu, określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  - część IV:
  poz. 1: 24 operaty w 1 egzemplarzu, określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  poz. 2: 1 operat w 1 egzemplarzu oraz ustalenia wysokości odszkodowania
  poz. 3: 1 operat w 1 egzemplarzu.
  Łącznie 66 operatów szacunkowych.
  Zestawienie nieruchomości do wyceny – w załączeniu nr 1.
  Wykonawca może składać oferty maksymalnie na dwie części przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - posiadają od co najmniej 12 miesięcy uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2018, poz. 121 ze zm.)  
  - posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych w tematyce postępowań administracyjnych, których przedmiot stanowiło ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz  aktualizacji opłat rocznych (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi referencjami). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 30 operatów w ramach jednej umowy, przy czym termin realizacji umowy nie przekraczał 3 miesięcy.
  Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Część I – 21  dni od dnia oględzin nieruchomości
  Część II – 14  dni od dnia oględzin nieruchomości
  Część III - 30 dni od dnia oględzin nieruchomości
  Część IV:
  1) 30 dni od dnia podpisania umowy
  2) 7 dni od dnia podpisania umowy
  3) 7 dni od dnia oględzin nieruchomości
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  - referencje poświadczające doświadczenie i wykaz usług (dokumenty muszą wykazywać spełnienie warunków wymienionych w punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 • Termin składania ofert: 11 października godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:
-  w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-04 10:22
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 10:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-04 10:22

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr OR.272.5.10.2018

drukuj (Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr OR.272.5.10.2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-10 09:57

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego Nr OR.272.5.10.2018 (odpowiedź na pytanie wykonawcy)

drukuj (Wyjaśnienia do zapytania ofertowego Nr OR.272.5.10.2018 (odpowiedź na pytanie wykonawcy))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-11 12:27

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.5.10.2018

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.5.10.2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-18 13:21

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 270938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji