Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 102

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.8.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu


Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi niezbędne komponenty techniczne opisanego niżej systemu:
  1)    automat biletowy – 1 szt. – umożliwiający obsługę minimum 8 kolejek, drukarka biletów, monitor z ekranem dotykowym, na którym zawarte będą informacje m. in. o nazwie kolejki, numerze kolejnego klienta, data i godzina wydania biletu, czas oczekiwania,
  2)    wyświetlacz główny – 1 szt. – przekątna min. 40 cale, wykonany w technologii LED z wbudowanymi głośnikami, na ekranie którego wyświetlane będą informacje o aktualnie wzywanych numerach (min. 8), wyświetlacz musi umożliwiać wyświetlanie dodatkowo innych informacji ustalonych przez Zamawiającego za pomocą aplikacji administracyjnej,
  3)    wyświetlacz stanowiskowy – 8 szt. – prezentujący kolejno wezwane i obsługiwane bilety w systemie kolejkowym, wyświetlacz matrycowy LED, min. czteroznakowy, o wymiarach min. 12x24 cm,
  4)    panel przywoławczy, stanowiskowy – 8 szt. – służący do obsługi kolejki, umożliwiający: przywołanie następnego klienta, wstrzymanie obsługi, przekierowanie klienta, wzywanie klienta, który nie stawił się w kolejce, ponowne wezwanie klienta,
  5)    aplikację (system informatyczny) służącą do zarządzania systemem kolejkowym, w tym w szczególności:
  a)    zarządzania użytkownikami, kolejkami i harmonogramami, rezerwacji internetowej, biletomatem, ustawieniami systemowymi,
  b)    dodawania treści medialnych do wyświetlacza głównego,
  c)    raportowania:
  - aktualnego stanu kolejki,
  - podglądu ilości obsłużonych i oczekujących,
  - minimalne, maksymalne i średnie czasy oczekiwania,
  - minimalne, maksymalne i średnie czasy obsługi.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw systemów kolejkowych do wydziałów komunikacji. Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, a także poda adres strony internetowej, gdzie Zamawiający będzie mógł sprawdzić funkcjonalność zainstalowanych już aplikacji do internetowej rezerwacji kolejki.
  Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: cena + przedłużenie okresu gwarancji i opieki serwisowej + funkcjonalność aplikacji do internetowej rezerwacji kolejki.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  cena: 60 %
  przedłużenie okresu gwarancji i opieki serwisowej: 20 %
  funkcjonalność aplikacji do internetowej rezerwacji kolejki: 20 %

  Okres gwarancji i opieki serwisowej  -  Liczba punktów
  24 miesiące -  0 pkt.
  30 miesięcy  -  5 pkt.
  36 miesięcy  -  10 pkt.
  42 miesiące  - 15 pkt.
  48 miesięcy  -  20 pkt.

  Funkcjonalność aplikacji do internetowej rezerwacji kolejki  -  Liczba punktów
  Możliwość sprawnej obsługi aplikacji tylko na urządzeniach stacjonarnych -  0 pkt.
  Możliwość sprawnej obsługi aplikacji na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych  -  10 pkt.
  Możliwość sprawnej obsługi aplikacji na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych; możliwość korzystania z dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne  -  20 pkt.

 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych: 14 dni od dnia podpisania umowy.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - formularz asortymentowy,
  - wykaz dostaw,
  - referencje poświadczające doświadczenie.
 • Termin składania ofert: 6 maja 2019 r. do godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Dostawa systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 102)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-04-24 13:09

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-04-24 13:09

Zmiana treści zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert

drukuj (Zmiana treści zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-04-29 10:42

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.8.2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.8.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-05-21 09:50

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 328089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji