Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 145

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 8/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Szacunkowe ilości i asortyment produktów określono w formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 2. Ilości te mogą ulec zmianie. Ostateczna ilość poszczególnych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia i dostarczać przedmiot umowy do magazynu żywnościowego w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  w sposób sukcesywny w dniu określonym każdorazowo w zamówieniu składanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
 • Kryteria oceny ofert:
  • Cena –  80%
  • Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów –max 10%
  • Termin płatności – max 10%
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  Cena –  80% (80%=80 punktów)
  Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów – max 10% (1% = 1 punkt)
  Termin płatności – max 10% (1% = 1 punkt)
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  Kryterium cena ofertowa (C):
  Ilość punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 80%
  gdzie:
  Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
  Cb – cena oferty badanej(rozpatrywanej)
  100 – wskaźnik stały
  80% - waga kryterium - cena
  Kryterium czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów (CR)
  gdzie:
  do 2 godzin – 10%
  do 3 godzin – 5%
  powyżej 4 godzin – 0%
  1% = 1 punkt/ waga kryterium czas reakcji na dowiezienie
  Termin płatności (TP)
  gdzie:
  30 dni – 10%
  14 dni – 5%
  7 dni – 2%
  1% = 1 punkt/ waga kryterium termin płatności
  Cena ostateczna dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za powyższe kryteria zgodne z wzorem: P = C+CR+TP
  Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych
  Sukcesywne dostawy od 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
 1. formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2)
 3. zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3)
 • Termin składania ofert: do dnia 21.11.2019r,do godziny 0900
 • Miejsce składania ofert:
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat Dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 0700 do 1500
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Krystyna Witkowska tel.56-678-41-18  wew.310, e-mail:k.witkowska@zsgronowo.edu.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów wyboru.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych” Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 145)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:01
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 16:01

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:01

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-25 14:42

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 408309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49:48

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji