Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zapisów w SIWZ

Pytania dotyczące: Pakiet Stażowy dla 12 osób niepełnosprawnych:

1. Kto winien skierować i pokryć koszty badań medycyny pracy ( w celu wykazania braku przeciwwskazań do odbycia kursu i stażu zawodowego) dla uczestników kursów zawodowych a dodatkowo koszty psychotestów dla uczestników kursu „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”

2. Proszę o doprecyzowanie informacji niezbędnych do zaplanowania kosztów kursu: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – część teoretyczna i praktyczna szkolenia obsługa wózka jezdniowego musi odbyć się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego .Czy wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminu państwowego?

3. Staż dla 12 uczestników , skrócony czas pracy 4 godziny/20 godzin tygodniowo x 3 miesiące – proszę o doprecyzowanie informacji: Kto jest stroną (Wykonawca i Zamawiający) na dokumentach „Skierowanie uczestnika na staż”

4. Kto organizuje miejsca odbywania staży? Czy one są z góry ustalone?

5. Kto winien podpisywać umowy o organizację staży? (Wykonawca czy Zamawiający)

6.Czy za odbywanie stażu uczestników otrzymują stypendium stażowe? Jeśli tak, kto winien je wypłacać i w jakiej wysokości?

7.A w kontynuacji, która ze stron Wykonawca czy Zamawiający powinna zgłosić do ZUS uczestników staży i odprowadzić należne składki ubezpieczeń społecznych?

Pytania dotyczące: Pakiet Młodzieżowy

8. Czy przy realizacji kursu pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków Fast-food

Wykonawca organizuje i pokrywa koszty badań sanitarno-epidemiologicznych i medycyny pracy w celu wykazania braku przeciwwskazań do odbycia kursu?Czy też Zamawiający organizuje i pokrywa koszt w/w badań?

9. Proszę o doprecyzowanie w SIWZ w punkcie „ Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”: w jaki sposób Wykonawca powinien udokumentować ilościowo i jakościowo / wartościowo takie doświadczenie, na przestrzeni jakiego okresu?

Ad.1. - Po stronie Wykonawcy.

Ad.2. - Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminu państwowego.

Ad.3. – Stroną jest Wykonawca

Ad.4. - Miejsce odbywania staży organizuje Wykonawca. Nie są z góry ustalone

Ad.5 - Miejsce odbywania staży organizuje Wykonawca. Nie są z góry ustalone. - Umowy o organizację staży podpisuje Wykonawca.

Ad.6 - Za odbywanie staży uczestnicy otrzymują stypendia stażowe, wypłacane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (DZ.U.2004 nr 99 poz.1001ze zm.) - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 r. - Świadczenia z tytułu bezrobocia – obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki : publikacja www.mpips.gov.pl /praca/; stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.

Ad.7. - Wykonawca dokonuje zgłoszenia uczestników staży do ZUS oraz odprowadza należne składki ubezpieczeń społecznych.

Ad.8. - Przy realizacji kursu pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków Fast-food Wykonawca organizuje i pokrywa koszty badań sanitarno – epidemiologicznych i medycyny pracy oraz Wykonawca powinien zaplanować koszty odzieży ochronnej do każdego z dwóch kursów zawodowych wymienionych w Pakiecie Stażowym.

Ad.9. - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę oraz odpowiednie i wymagane prawem wpisy do stosownego/ych rejestru/ów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-04-25 11:27

W odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 14.04.2014 r. w sprawie danych dotyczących wymagań wobec podwykonawcy

"Wykonawca zostanie wyłoniony zgodnie z PZP spośród firm z :

- Rejestru WUP województwa kujawsko-pomorskiego,

- Rejestru Agencji Zatrudnienia,

- posiadający Akredytację Kuratorium Oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego".

 

Zamawiający informuje, iż wykonawca musi spełniać jedno z wymienionych wymagań.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-04-24 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3452
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-24 14:07

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12485347
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 14:12

Stopka strony