Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Tutaj znajdziecie Państwo informacje dotyczące zadań oraz zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do poszczególnych zakresów zadań komórek organizacyjnych Starostwa wynikających z przepisów prawa materialnego:

Zadania Powiatu zostały w sposób ogólny zdefiniowane w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym:

Art. 4. [Zadania powiatów]

 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
  1. edukacji publicznej;
  2. promocji i ochrony zdrowia;
  3. pomocy społecznej;
   3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  4. polityki prorodzinnej;
  5. wspierania osób niepełnosprawnych;
  6. transportu zbiorowego i dróg publicznych;
  7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  8. kultury fizycznej i turystyki;
  9. geodezji, kartografii i katastru;
  10. gospodarki nieruchomościami;
  11. administracji architektoniczno-budowlanej;
  12. gospodarki wodnej;
  13. ochrony środowiska i przyrody;
  14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
  17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  18. ochrony praw konsumenta;
  19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  20. obronności;
  21. promocji powiatu;
  22. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
  23. działalności w zakresie telekomunikacji.
   1a.  (uchylony).
 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Makowski
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2003-08-08 14:35
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-30 10:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116225
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 09:24:40

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji