Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 05.08.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-08-06 15:06

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 03.07.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-07-07 07:57

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31.03.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-15 13:07

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-03-23 08:54

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03.02.2020r. w sprawie zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-15 10:18

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 24.01.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-15 10:03
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 10:04

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 03.01.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-02-26 14:22

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 23.12.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-15 09:59

Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 21 grudnia 2019 w sprawie ustalenia od 2020 roku procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Toruńskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-01-24 07:59

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia: „Skróconego czasu pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019 roku oraz w dniu 31 grudnia 2019r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-12-20 13:44

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 04.12.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-12-16 10:43

Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikowania i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-11-08 09:34

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 01.10.2019r. w sprawie zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-02-26 14:18

ZARZĄDZENIE Nr 12a/2019 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 02.09.2019r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-02-26 14:16

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16.08.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-08-19 08:37

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikowania i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-07-01 11:28
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 08:25

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 08.05.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-06-25 09:33

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 02 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 23/2019 z dnia 19.12.2018 r. sprawie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-05-22 14:41

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 04.04.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-04-19 11:08

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz w sprawie oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w powiecie toruńskim pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-04-05 14:42

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 01.03.2019r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-04-19 11:12

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-02-19 11:25

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31.12.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-01-29 11:08

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31.12.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-01-29 11:04
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 11:05

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie ustalenia od 2019 roku procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Toruńskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-20 11:06

Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-01-11 09:41
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 09:41

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia 1 grudnia 2018 r. dniem pracującym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-28 10:17
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 10:20

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 26.11.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-03 15:02

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 26.10.2018 r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA TYP 169

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-05 08:28

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 05.09.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-10-04 09:01

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 02.08.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-10-04 08:58
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 09:00

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 01.08.2018r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-10-04 08:56

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.06.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-06-15 13:30

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R. W sprawie przyjęcia zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości netto do 20.000 złotych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-08-10 12:56

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU Z DNIA 10 MAJA 2018 R. w sprawie powołania Komisji do zamówienia udzielanego w trybie wyłączenia z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 EURO.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-05-25 13:51

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16.05.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-06-15 13:26
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 13:25

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.05.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-06-15 13:20

ZARZĄDZENIE nr 6 /2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-05-10 13:45

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 06.04.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-06-15 13:17

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 7.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i powołania Zespołu pracowników PCPR w Toruniu odpowiedzialnych za weryfikację formalną, merytoryczną i za proces przygotowania oraz zawierania umów dofinansowania do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego Programu pn.: „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-05-09 12:43

ZARZADZENIE NR 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-05-09 12:40

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12.02.2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-13 10:19

Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-03-19 10:08

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4-6 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawki i wymiaru czasu pracy osoby do pomocy zatrudnionej w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-01-05 09:53
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 09:53

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29.12.2017r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-10-04 09:04

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29.12.2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-13 10:42

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29.12.2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-13 10:38

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28.12.2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-13 10:35

Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia na 2018 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Toruńskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-28 13:34
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 11:30

ZARZĄDZENIE NR 22 /2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, iż wtorek dnia 2 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-20 12:29
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 12:36

ZARZĄDZENIE NR 21b/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 08.12.2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-13 10:31

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.11.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-11-21 11:41

ZARZĄDZENIE NR 20 /2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 października 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-11-02 08:20

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-10-18 09:45

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 09.10.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-10-17 14:09

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25.07.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-08-18 14:28
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 14:01

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.07.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-08-18 14:24

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25.05.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-06-07 08:30

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU Z DNIA 15 MAJA 2017 R. w sprawie powołania Komisji do zamówienia udzielanego w trybie wyłączenia z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 EURO.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-05-24 10:28
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 10:07

ZARZĄDZENIE NR 13a/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 09.05.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-06-07 08:25

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03.04.2017r. w sprawie zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-06-07 08:20
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 08:21

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.03.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-04-28 07:59

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-20 11:31

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i powołania Zespołu pracowników PCPR w Toruniu odpowiedzialnych za weryfikację formalną, merytoryczną i za proces przygotowania oraz zawierania umów dofinansowania do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego Programu pn.: „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-30 13:56

ZARZĄDZENIE NR 9/ 2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 1 marca 20017 r. w sprawie zmian w Regulamine Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-03-15 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-15 14:42

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia w 2017 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Toruńskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 23 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-02-15 11:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-02-15 11:47

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadzonej zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 6 maja 2009 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-10 13:21
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-10 13:19

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-02-16 08:30
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 08:32

ZARZADZENIE NR 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-01-25 14:14

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 03 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w miejscu ich stałego zamieszkania.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-01-25 14:09
  • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-25 14:11

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-01-25 14:11

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 03 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 20 października 2015 roku w sprawie ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-01-25 14:07

ZARZĄDZENIE Nr 1a/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 02.01.2017r. w sprawie zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-06-07 08:16
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 08:39

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 2 stycznia 20017 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-02-01 15:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-02-01 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-02-01 15:11

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-10 13:11
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 14:51

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Rodzina w Centrum”

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-01 08:24

Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30.12.2016r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-01-18 09:59
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 10:10

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30.12.2016r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-01-18 09:47

Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 5 grudnia 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 13:34

Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 2 listopada 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-11-22 14:20

Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 3 października 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-10-17 08:46

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 5 września 2016 r., w sprawie przyjęcia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramch pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-09-30 09:01

Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-09-26 12:30

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-07-25 14:56

Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 8 czerwca 2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodu służbowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-06-29 08:04

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 27 maja 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-06-08 13:27

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Toruniu z dnia 20 maja 2016 roku, w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-05-23 10:21

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Toruniu z dnia 20 maja 2016 roku, w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-05-23 10:21

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-06-01 09:52

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Toruniu z dnia 22 marca 2016 roku, w sprawie powołania Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-03-22 12:08

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Toruniu z dnia 15 marca 2016 roku, w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-03-18 11:26

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 marca 2016 r., w sprawie przyjęcia Zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2016-03-17
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2016-03-17 14:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2016-03-17
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2016-03-17 14:45

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-03-17 14:46
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-18 11:26

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 8 stycznia 2016 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-01-15 10:59

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 7 stycznia 2016 r., w sprawie powołania stałej Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-01-12 15:05
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 15:04

Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-01-13 14:05

Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-12-28 14:10

Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 3 grudnia 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-12-16 11:31

Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 3 grudnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-12-08 10:45

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-12-08 11:24

Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 października 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-11-17 11:26

Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 20 października 2015 r., w sprawie sposobu przechowywania oraz zwrotu weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, w związku z realizowanymi zadaniami przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-10-27 14:12

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 20 października 2015 r., w sprawie ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze śwodków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez PCPR w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-03-16 13:56

Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 września 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-10-19 08:26

Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 3 września 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-09-24 09:09
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-24 08:59

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-08-06 09:49

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 23 lipca 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-07-31 13:26
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-31 13:27

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-07-29 13:22
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-29 13:25

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz w sprawie oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w powiecie toruńskim pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-06-30 14:47

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 2 czerwca 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-06-23 12:05

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-05-11
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-05-11 14:22

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w miejscu ich stałego zamieszkania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2015-05-04
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2015-05-04 11:48

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 19 marca 2015 r., w sprawie przyjęcia Zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2015-04-24 10:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2015-04-24 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-04-24 10:57
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 11:01

Zarządzenie Nr 4a/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-04-02
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-04-02 14:38

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 lutego 2015 r., w sprawie powołania Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-13 11:15

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 10 lutego 2015 r., w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz w sprawie oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w powiecie toruńskim pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-12 12:01
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 12:02

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PCPR w Toruniu na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-10 13:56
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 12:03

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 23 stycznia 2015 r., w sprawie ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-02 12:28

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-06 15:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12346708
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony