Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GR.ZUZ.4210.89.2024.IVIK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (GR.ZUZ.4210.89.2024.IVIK).

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.2.27.2024.MD)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Chełmża reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera, z dnia 17 maja 2024 r. (data wpływu do tut. organu: 17 maja 2024 r., l.dz. 16385/2024), decyzją nr AB.6740.2.27.2024.MD z dnia 8 lipca 2024 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podstawie ustawy i rozporządzenia oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GOD.6640.2356.2024 w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Sigeo Sp. zo.o. zawiadamia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.4.74.2024.KMY)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Cereal Partners Poland Toruń – Pacific Sp. z o.o. z/s ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, decyzją nr AB.6740.4.74.2024.KMY z dnia 27 czerwca 2024r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219) w obrębach Górsk, Rozgarty, Stary Toruń.

Oferta Klubu Sportowego „Olender” z decyzją Zarządu

W związku z ofertą złożoną w trybie uproszczonym przez Klub Sportowy „Olender” z Wielkiej Nieszawki – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania pn. „Wysportowani” uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 22/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację wyżej wymienionego zadania.

Obwieszczenie (OS.6522.2.2024.MD)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu koncesji Nr 1/E/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: OS.6522.2.2024.MD, udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V”, położonego na terenie części działki nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz. 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (GD.RUZ.4210.59.2022.14.AG)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu w dniu 11.06.2024 r. postanowienia znak: GD.RUZ.4210.59.2022.13.AG, w którym sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 16.04.2024 r. znak: GD.RUZ.4210.59.2022.10.AG.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Toruńskiego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Toruńskiego. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przekazanie zgłoszenia w terminie do 28.06.2024 (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegóły w treści po rozwinięciu ikony „więcej” oraz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu.

Obwieszczenie

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie likwidacji spółki wodnej Związek Wałowy Niziny Nieszawskiej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 24 maja 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Czernikowo w dniu 24 maja 2024 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.3.20.2024.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 10157C w m. Łazy na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński.

Zarządu Powiatu Toruńskiego podjął uchwałę zmieniająca w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Uchwała Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 20 maja 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego w dniu 20 maja 2024 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.2.2.2024.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1604C w KM 0+000 ÷ 1+728, poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb, w ramach poprawy spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie gminy Chełmża, powiat toruński.

Zwalczające i ochronne zabiegi w lasach - Zarządzenie Nr 25/2024

W lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 14.05.2024r. do 31.05.2024r. położonych na obszarach Gminy Obrowo, wieś Smogorzewiec, oddz.1a, b, o, p, r, s, t, w, x, y, z, przeprowadzone zostaną opryski lotnicze zwalczające organizmy szkodliwe tj. brudnicę mniszkę.

Rodzina w centrum - Etap I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w centrum Etap I”. Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej Networks! Sp. z o.o. publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej Związku Wałowego Niziny Nieszawskiej z siedzibą przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, w dniu 15 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pok. nr 123 (sala konferencyjna 1 piętro) o godzinie 10.

Obowiązki stowarzyszeń rejestrowych i fundacji

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Toruński informuje organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach lub fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, że w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) - posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft i tym samym zobligowane są do realizacji obowiązków wynikających z w/w ustawy.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 391131
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-16 09:51:50

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji