Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

2 maja dniem wolnym w Starostwie

Starosta Toruński w drodze zarządzenia wyznacza dzień 2 maja 2024 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu, z obowiązkiem odpracowania w sobotę dnia 18 maja 2024 roku.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101157C w m. Łazy, gmina Czernikowo, powiat toruński, obejmującej działki przeznaczone pod inwestycję drogową.

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (GD.RUZ.4210.59.2022.ll.AG)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu w dniu 16.04.2024 r. decyzji znak: GD,RUZ.4210.59.2022.10.AG, w której wygaszono w całości decyzję Dyrektora RZGW WP w Gdańsku z dnia 04.11.2021 r. znak GD.RUZ.4210.64.9.2021.AG i decyzję Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20.12.2016 r. znak ŚG-I-W.7322.158.2016 w pkt 1.2, 3.5 i 3.7 oraz udzielono spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka".

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej Networks! Sp. z o.o. publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej Związku Wałowego Niziny Nieszawskiej z siedzibą przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, w dniu 15 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pok. nr 123 (sala konferencyjna 1 piętro) o godzinie 10.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.9.15.2024.KMY)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: p. Mirosława Lewińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. BIOMEL Mirosław Lewiński z/s ul. Mieczysława Wielicza 14, 85-796 Bydgoszcz, decyzją nr AB.6740.9.15.2024.KMY z dnia 09 kwietnia 2024r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: budowa farmy fotowoltaicznej.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W dniu 29 kwietnia 2024 roku o godz. 14:00 w miejscowości Witowąż, gm. Czernikowo, przy posesji nr 28 (obręb Witowąż), nastąpi rozpoczęcie czynności mających na celu ustalenie przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 19 z działkami sąsiednimi tj.: dz. nr 20/4, dz. nr 21, dz. nr 18 oraz dz. nr 89/3.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 8 kwietnia 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1604C w KM 0+000 ÷ 1+728, poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb, w ramach poprawy spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego (AB.6740.8.5.2024.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka w dniu 03 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.8.5.2024.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 100945C ul. Rzemieślniczej w m. Mała Nieszawka, w gminie Wielka Nieszawka, powiat toruński.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.8.3.2024.EK)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Drosed Surowiec Sp. z o. o., ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, decyzją nr AB.6740.8.3.2024.EK z dnia 2 kwietnia 2024 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakładzie Wylęgu Drobiu, obejmująca: przebudowę budynku oczyszczalni (pow.zab.45,42 m2), budowę reaktora biologicznego (pow. zab. 36,04m2), budowę zbiornika uśredniającego, zbiornika osadu nadmiernego, budowę studni (przepływomierza, poboru wód i przepompowni) oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, do realizacji na działce o nr geod. 382/22 w miejscowości Cierpice, obręb 0002, gmina Wielka Nieszawka.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

W okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) w związku z § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 2473) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie Obrowo, gm. Obrowo.

Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pok. nr 106. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie wpłaty wadium, okazanie dowodu tożsamości oferenta, w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Obowiązki stowarzyszeń rejestrowych i fundacji

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Toruński informuje organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach lub fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, że w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) - posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft i tym samym zobligowane są do realizacji obowiązków wynikających z w/w ustawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (AB.6740.7.7.2024.KM)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek T-Mobile Polska S.A. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dotyczącego udzielania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 34534 SILNO.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-19 10:08:50

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji