Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 22 stycznia 2020 roku

Starosta Toruński informuje o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. na przewieszenie na odcinku 48,4 m kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii nN należącej do Energa Operator S.A. Szerokość pasa strefy kontrolowanej 3 m (po 1,5 m od osi infrastruktury telekomunikacyjnej).

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2020 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w termie do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15.30.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu informuje, że zawiadomieniem z 22 sierpnia 2019 r., znak WUOZ.T.WRD.5140.1.24.2019.AI wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków pałacu z 2 poł. XIX w. w typie willi włoskiej, położonego na działkach nr: 228/2, w obrębie 0009 Głuchowo w miejscowości Głuchowo, gm. Chełmża, pow. toruński.

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Urbański
    data wytworzenia: 2019-12-17
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2019-12-19 15:06

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Konsultacje projektu Programu współpracy - wyniki

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 roku. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu Programu współpracy (…).

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu informuje, że zawiadomieniem z 22 sierpnia 2019 r., znak WUOZ.T.WRD.5140.1,12,2019.DH wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków parku dworskiego w Głuchowie.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 134980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-27 08:30

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11238255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 15:39

Stopka strony