Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert 2019 - znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu, a także druk zaktualizowanego opisu działań , harmonogramu i kosztorysu do pobrania po rozwinięciu linku „więcej”.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały antysmogowej - nowy termin

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Konsultacje społeczne trwają do 31 marca 2019 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Toruński zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 38/13 o pow. 0,1220 ha położonej w obrębie Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00033730/6, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiek nad Wisłą.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.5.166.2018.MB z dnia 07 stycznia 2019r., obejmującą budowę budynku inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego w istniejącym gospodarstwie rolnym oraz elementów urządzenia terenu, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 102 w m. Bierzgłowo, obręb 0001 Bierzgłowo, gm. Łubianka.

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej; upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
Oferty należy składać w termie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120860
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 11:44

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10145336
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 12:22

Stopka strony