Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Otwarty konkurs ofert 2020 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 77 ofert, 8 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 57 zadań.

Obwieszczenie z 6 marca 2020 roku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 marca 2020 roku, znak GD.ZUZ.5.421.516.2019.WK.

Obwieszczenie 2 marca 2020 roku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 marca 2020 roku, znak GD.ZUZ.5.421.528.2019.MM.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie umowy darowizny

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65), Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 20 lutego 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Lubicz Górny, gm. Lubicz, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej mającej odprowadzić ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusza Neczyńskiego, działającego w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 137739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-20 09:33

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11493877
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 15:11

Stopka strony