Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 2 czerwca 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 lutego 2021r, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Aleksandrę Jaczun-Dorau, w dniu 2 czerwca 2021 roku została wydana decyzja znak: AB.6740.6.24.2021.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Adriany Twardzik, działającej z pełnomocnictwa Nexera Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – rzekę Fryba rurociągu HDPE fi100 z kablem światłowodowym za pomocą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 na terenie dz. nr 61/2 obręb 0005 Browina, gmina Chełmża.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2021 roku wydana została Gminie Łubianka decyzja znak: GD.ZUZ.5.4210.427.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 19 maja 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gronowo, gm. Lubicz, bez urządzonej księgi wieczystej, a wg wypisu z rejestru gruntów właścicielem jest Skarb Państwa.

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obwieszczenie o przeprowadzaniu dowodu z oględzin - Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o planowanym w dniu 07.06.2021r. o godz. 10.00 przeprowadzeniu oględzin terenu. Celem spotkania będzie zebranie materiału dowodowego, w tym, określenie właściwego odbiornika wód opadowych lub roztopowych aby prawidłowo wskazać rodzaj usługi wodnej i sprawdzenie stanu trzech wylotów kanalizacji deszczowej i rowu melioracyjnego „P-E” na działce 107 obręb 0014 Wytrębowice gm. Łysomice.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na żądanie strony postepowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT - gmina Chełmża

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru jednostki ewidencyjnej: Teryt 041502_2 gmina Chełmża.

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT - miasto Chełmża

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru jednostki ewidencyjnej: Teryt 041501_1 miasto Chełmża.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXIX/418/21 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

Konsultujemy projekt uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 30 kwietnia 2021 r. ogłasza konsultacje nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 17 maja br

Otwarty konkurs ofert 2021 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 63 oferty, 7 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowane zostaną 44 zadania. 

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Łubianka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041505_2 Gmina Łubianka.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Wielka Nieszawka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041508_2 Gmina Wielka Nieszawka.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 177407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-08 12:48

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji