Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z 16 listopada 2020 roku

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych planowanych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - konkurs rozstrzygnięty

Starosta Toruński informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2021 wyłonione zostały dwie oferty złożone przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, oraz Fundację Togatus Pro Bono.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o. z dnia 6 listopada 2020 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego na działce nr 95 w miejscowości Nawra, w obrębie 0017, gmina Chełmża.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek T-Mobile S.A. z dnia 14 października 2020 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego na działce nr 229/3 w miejscowości Grzywna, w obrębie 0011, gmina Chełmża.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 listopada 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 04 listopada 2020 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.6.186.2020.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Łysomice” na terenie gminy Łysomice.

Wspieramy kolejne zadanie publiczne

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Karol Wojtyła - Papież”, postanowił zlecić Obrowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza szkoła” jego realizację udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 1 700 zł.

"Od Bogurodzicy do współczesności" - jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Od Bogurodzicy do współczesności” nie przyznał dofinansowania Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Seniora z siedzibą w Bydgoszczy – Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach na realizację niniejszego zadania.

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

16 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 12 października 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gm. Lubicz, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej. Współwłaściciele nieruchomości Pan Jan Klimza oraz Pani Maria Klimza. Pan Jan Klimza nie żyje, a kwestia następstwa prawnego po zmarłym nie została uregulowana.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 29 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Lubicz Dolny, gm. Lubicz, w celu budowy sieci wodociągowej Lubicz Dolny – Lubicz Górny.
Współwłaściciele nieruchomości Pan Aleksander Czmut oraz Pani Zofia Czmut nie żyją, a kwestia następstwa prawnego po zmarłych nie została uregulowana.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Łubianka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041505_2 Gmina Łubianka.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Wielka Nieszawka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041508_2 Gmina Wielka Nieszawka.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 148680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-26 12:15

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12636966
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony