Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Z dniem 1 stycznia 2005 r. w trybie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej na organy administracji publicznej nałożono obowiązek publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej między innymi informacji na temat udzielonej pomocy publicznej.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej określa postępowanie w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej jednocześnie przesłanki zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej t.j.:
1) musi być udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych (bez względu na formę),
2) powinna spowodować uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub niektórych gałęzi produkcji,
3) przedsiębiorca uzyska korzyść.

Podmiotem uprawnionym do udzielenia pomocy publicznej mogą być organy administracji państwowej, władze regionalne, lokalne, jak również wszelkie podmioty publiczne lub prywatne, które są kontrolowane przez państwo lub którym państwo powierzyło do zagospodarowania środki publiczne. Beneficjentem pomocy będzie natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Uzyskanie statusu beneficjenta pomocy zagraża zdobyciem przez ten podmiot pozycji uprzywilejowanej, co w konsekwencji może spowodować naruszenie warunków konkurencji i w efekcie naruszać wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego też wszystkie projekty programów pomocowych ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, których wartość przekracza 100 tys. euro, muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej, która bada, czy zastosowana forma pomocy nie zakłóca konkurencji między przedsiębiorcami w krajach Unii. Jednak nie każdy projekt podlega notyfikacji (nadzorowi), bowiem Komisja Europejska wydała rozporządzenia, które umożliwiły udzielanie pomocy publicznej z pominięciem procedury notyfikacji w przypadkach:
1) pomocy de minimis - poniżej 100 000 euro (rozp. KE nr 69/2001/WE),
2) pomocy w zakresie zatrudnienia (rozp. KE nr 2204/2002/WE),
3) pomocy na szkolenia (rozp. KE nr 68/201/WE),
4) pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (rozp. KE nr 70/2001/WE).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Marchlewska
    data wytworzenia: 3.06.2005
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2005-06-03 11:19
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 11:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7883
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:10

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10811329
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 09:12

Stopka strony