Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZMIANY W OBSŁUDZEE KLIENTÓW PCPR OD 14-10-2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19, apelujemy o rozwagę i w miarę możliwości unikanie miejsc publicznych, łącznie z osobistymi wizytami w Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w związku  z pandemią koronawirusa wprowadzone zostają w urzędzie ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Podczas wizyty w PCPR interesanci obsługiwani będą wyłącznie w wyznaczonym punkcie obsługi klienta. Osoby osobiście odwiedzające jednostkę obowiązane pozostają do używania indywidualnych środków ochrony (maseczka, przyłbica) oraz do dezynfekcji rąk w PCPR.

Wszystkich klientów prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Centrum do niezbędnego minimum – tj. jedynie do spraw wyjątkowych i niecierpiących zwłoki.

Sprawy można załatwić kontaktując się z nami poprzez alternatywne drogi komunikacji:

 • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej;
 • SOW (System Obsługi Wsparcia) – https://sow.pfron.org.pl/ – szczegółowe informacje na temat SOW znajdują się na stronie PFRON www.pfron.org.pl oraz na naszej stronie (kliknij w zakładkę SOW). Aby skorzystać z systemu SOW trzeba mieć Profil Zaufany. Poprzez SOW możesz złożyć wniosek w ramach Programu „Aktywny Samorząd”, dotyczący dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • drogą elektroniczną – sekretariat@pcpr-torun.pl ;
 • telefonicznie – 56 / 662 87 50;
 • fax – 56 / 662 87 51.

Dyrektor PCPR

/-/ J. Skorulski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-10-14 12:58

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa.

UWAGA! WAŻNE!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-10-13 08:36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 • 0001

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-10-09 10:46

INFORMACJA PROJEKTU pn. "PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI"

Bezpłatne wsparcie dla osób z terenów województwa kujawsko-pomorskiego! ,,Zdobywam kwalifikacje - zdobywam pracę!

Nabór wniosków w ramach programu Rehabilitacja 25 plus

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa.

KOMUNIKAT - Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie informuje, iż zostało wyznaczone przez Samorząd Powiatowy do realizacji Modułu III programu PFRON pod nazwą:„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-29 14:23
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 11:14

KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR O WYDANIU PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ INSTRUKCJI DLA PODMIOTÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ W SYTUACJI ROZPOWSZECHNIANIA SIE CHOROBY COVID-19.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-10 10:42

UWAGA! ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA W DNIU 10-03-2020 r (piątek).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-09 09:06
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 08:39

KOMUNIKAT DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM SPOWODOWANYM WIRUSEM COVID-19

 • 0001

PROGRAM POMOCY DZIECIOM Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 5 marca br. Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych. Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie i w załączonych materiałach.

Informujemy o możliwości elektronicznego aplikowania dotyczącego dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił platformę za pomocą której można złożyć elektroniczny wniosek w darmowym Systemie SOW (sow.pfron.org.pl) w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dodatkowo przypominamy, że w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON, od lipca ub.r., funkcjonuje stanowisko komputerowe do składania wniosków online w systemie SOW

Poniżej podajemy link do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące ww. wsparcia:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Nabór wniosków do programu „Aktywna Mama, aktywny Tata” od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie z dniem 09.01.2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych w harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. PCPR przyjmuje wnioski w godz. od 7:30 do 14:00 w zamkniętej kopercie.

Wigilia i Sylwester 2019 - godziny urzędowania Centrum

 • 0001

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-12-20 09:46

Poznańska firma Omni3D oraz Meyra Group i partner Fundacja On/Off przystępują do realizacji pilotażowego projektu „Ortotyka 3D”. Jego celem jest rekrutacja osób z niepełnosprawnością ruchową zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Poniżej podajemy link do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące ww. wsparcia:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

Informujemy, iż w ramach programu” Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiony został w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Modułu I Obszar C Zadanie 1).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, z siedzibą 87-100 Toruń ul. Towarowa 4-6, ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA 169

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-01-03 10:16

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT PANDA TYP 169.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-31 11:14
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 10:03

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA TYP 169

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-17 08:59

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA TYP 169

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-23 11:30

Kontynuacja projektu "Rodzina w Centrum".

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FUNKCJONUJE W STRUKTURZE STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-09 10:42
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 10:43

W imieniu OPS udostępniamy internetowy adres Portalu Pomocy Społecznej OPS.pl

Ogłoszenie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-01-26 09:21

BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
   data publikacji: 2017-04-18 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5891
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-14 13:01

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12616374
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 09:26

Stopka strony