Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-019C

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 29, ust. 1, pkt. 5, 6 i art. 30 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
 4. Wymagane dokumenty:
  Zgłoszenie zamiaru budowy obiektów (wykonania robót budowlanych), nie wymagających pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500 lub 1: 1 000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu,
  • opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (zalecany projektu zagospodarowania działki i projektu budowlany, sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka izby samorządu zawodowego. Projekt winien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym zbiornikiem i drenażem rozsączającym) a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
   W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 5. Opłata skarbowa:
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 9. Dodatkowe informacje:
  1. Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób zagospodarowania ścieków stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
   W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
   Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urządzenie służące do odprowadzania ścieków z oczyszczalni przydomowej powinno być jako takie urządzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, iż służy korzystaniu z wód. W tym kontekście, w przypadku kiedy ścieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń, wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie wodne, o którym mowa w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na którego wykonanie w myśl art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – mowa tu np. o wylotach służących do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
  2. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków objętej zgłoszeniem, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 
   • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
   • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
   • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
    Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Druki do pobrania:
  • B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku
  • PB-2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
   - Druki do pobrania poniżej.

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie przez serwis e-budownictwo.


Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2011-01-14 09:28
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 09:01

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-02-03 21:52 przez Administrator - Dorota Wróblewska: Dodanie linku do Cyfrowego Urzędu
 • zmieniono 2014-02-11 12:19 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści karty informacyjnej i "Zgłoszenia zamiaru budowy obiektów (wykonania robót budowlanych) nie wymagających pozwolenia na budowę"
 • zmieniono 2014-02-11 12:21 przez Marzena Pietruszyńska: Formatowanie tekstu.
 • zmieniono 2014-05-28 13:50 przez Administrator - Dorota Wróblewska: aktualizacja adresu do Cyfrowego Urzędu
 • zmieniono 2015-09-16 10:02 przez Marzena Pietruszyńska: Zmiana nazwy i treści karty informacyjnej.
 • zmieniono 2016-02-17 12:56 przez Administrator - Dorota Wróblewska
 • zmieniono 2017-01-11 12:25 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja podstawy prawnej.
 • zmieniono 2017-02-13 13:03 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści karty informacyjnej.
 • zmieniono 2017-10-04 09:18 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja podstawy prawnej.
 • zmieniono 2018-09-06 09:45 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty informacyjnej SP-019C.
 • zmieniono 2020-06-10 09:29 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja zauktualizowanej treści w punkcie 9. Dodatkowe informacje.
 • zmieniono 2021-03-17 09:01 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści karty informacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-17 09:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 12:49

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 12:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji