Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-058

1. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

2. Nazwa podmiotu:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:

dla osób indywidualnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej(obowiązuje od 2016 r.),
 • dowód osobisty do wglądu.

Informacja:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek OSOBIŚCIE z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 • W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 2016 r.)

Opłata ewidencyjna za wydanie KARTY PARKINGOWEJ będzie obowiązywała od 04 czerwca 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30-12-2016, poz. 2285).

Informacja:

 • Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia  - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o których mowa powyżej.

UWAGA:
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

5. Opłaty:

 • opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł,
 • opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy
  92 9550 0003 2024 0201 1255 0005 – w tytule przelewu prosimy podawać - „opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko, data urodzenia”,
 • dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

6. Termin załatwienia sprawy:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
 
Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    
         
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
 
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
parter, pokój 61-62,
tel. 56 662-87-62, 56 662-87-63.

8. Tryb odwoławczy:
Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

9. Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
 
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,       
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.      
   
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

10. Formularze do pobrania:

 • Wzór wniosku - do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Przemysław Chmielewski
  data publikacji: 2014-07-17 15:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 09:03

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-07-18 10:57 przez Przemysław Chmielewski: Zmieniono nr konta bankowego.
 • zmieniono 2014-07-18 11:19 przez Przemysław Chmielewski: Zmieniono nazwę podmiotu
 • zmieniono 2014-07-18 11:52 przez Przemysław Chmielewski: Zmieniono nazwę podmiotu
 • zmieniono 2014-09-10 12:09 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty poprzez dodanie w punkcie 4.Wymagane dokumenty informacji poprzedzonej hasłem "UWAGA".
 • zmieniono 2017-09-06 09:10 przez Marzena Pietruszyńska: W punkcie 4. karty rozszerzono informację o tekst: "Opłata ewidencyjna za wydanie KARTY PARKINGOWEJ będzie obowiązywała od 04 czerwca 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30-12-2016, poz. 2285)".
 • zmieniono 2018-03-21 14:40 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści w punkcie 5. karty informacyjnej "Opłaty".
 • zmieniono 2019-03-26 11:11 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja klauzuli informacyjnej do pobrania.
 • zmieniono 2019-05-15 14:03 przez Marzena Pietruszyńska: Dodano linki do aktów prawnych.
 • zmieniono 2019-07-26 09:03 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści klauzuli informacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 14:01

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18800
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 14:01

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji