Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

§ 27. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych – „IN”

  1. Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną zajmującą się ochroną informacji niejawnych.
  2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych tworzą:
    1. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych;
    2. Kierownik Kancelarii Specjalnej;
    3. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
  3. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Biurem Ochrony Informacji Niejawnych.
  4. Do podstawowych zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
    1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
    2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych , w których są przetwarzane informacje niejawne;
    3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
    4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
    5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
    6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
    7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
    8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
    9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych o których mowa w art. 73 ust. 2 osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8;
    10. terminowe i merytoryczne załatwianie spraw, a w szczególności prawidłowe i zgodne z przepisami szczególnymi realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  5. Kierownik Kancelarii Specjalnej kieruje kancelarią specjalną i podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
  6. Do podstawowych zadań Kierownika Kancelarii Specjalnej, wyznaczonego przez Starostę należy w szczególności:
    1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
    2. udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
    3. egzekwowanie zwrotu dokumentów pobranych z kancelarii tajnej,
    4. kontrolowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
    5. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
    6. prowadzenie rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz innych urządzeń ewidencyjnych,
    7. udział w niszczeniu dokumentów niearchiwalnych,
    8. informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
    9. wykonywanie poleceń Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
  7. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych i odpowiada za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
    Do jego zadań należy w szczególności:
    1. kontrola realizacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa(SWB) oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji(PBE) systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie,
    2. reagowanie na incydenty bezpieczeństwa TI oraz wyjaśnianie ich przyczyn,
    3. udział w prowadzeniu okresowej analizie ryzyka systemu TI,
    4. tworzenie planów awaryjnych i organizowanie treningów w zakresie bezpieczeństwa TI,
    5. okresowa kontrola logów systemowych,
    6. szkolenie użytkowników systemu TI do przetwarzania informacji niejawnych,
    7. uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania i aktualizacji SWB i PBE,
    8. informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 12:26
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 10:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 10:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji