Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-033

 1. Nazwa procedury:
  Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna: 
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub o wydanie wtórnika.
  1. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza: 
   • dowód rejestracyjny,
   • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją określającą kolejny termin badania,
   • polisę OC
  2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik po:
   • oddaniu dotychczasowego zniszczonego dowodu rejestracyjnego,
   • sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym; jeżeli nie jest on możliwy do odczytania - po sprawdzeniu go w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin
   • następnego badania technicznego pojazdu.
  3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu po:
   • złożeniu przez właściciela oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego
   • sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
 5. Opłaty:
  Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł.
  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
  • Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu: 
   • dowód rejestracyjny.................................................................54,00 zł
   • komplet znaków legalizacyjnych..............................................12,50 zł
   • pozwolenie czasowe z urzędu..................................................13,50 zł
   • pozwolenie czasowe na wniosek..............................................18,50 zł
   • komplet nalepek na tablice tymczasowe..................................12,50 zł
  • Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
   • samochodowe..........................................................................80,00 zł
   • motocyklowe.............................................................................40,00 zł
   • motorowerowe..........................................................................30,00 zł
   • tablica (przyczepa, naczepa) ...................................................40,00 zł
   • indywidualne samochodowe................................................1.000,00 zł
   • indywidualne motocyklowe.....................................................500,00 zł
   • zabytkowe samochodowe.......................................................100,00 zł
   • zabytkowe motocyklowe............................................................50,00 zł
   • zabytkowe motorowerowe…………………………………….……40,00 zł 
  • Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
   • samochodowe..........................................................................30,00 zł
   • motocyklowe............................................................................12,00 zł
   • motorowerowe.........................................................................12,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa)................................................15,00 zł
  • Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
   • samochodowe..........................................................................80,00 zł
   • motocyklowe.............................................................................40,00 zł
   • motorowerowe..........................................................................30,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa).................................................40,00 zł
    Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: 40 1090 1128 0000 0001 5139 4498.
 6. Termin załatwienia sprawy: 
  Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Toruniu
  ul. Towarowa 4-6, tel. 56 662 89 22
  e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
  Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 9. Dodatkowe informacje: 
  • Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
  • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
  • W przypadku braku danych dotyczących pojazdu organ rejestrujący ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, w którym ustalone będą brakujące dane. (art. 81 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  • Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne wraz z dowodem osobistym właściciela, lub upoważnienie notarialne (w tym przypadku nie wymaga się dowodu osobistego właściciela (dotyczy osób fizycznych)
  • Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona
 10. Formularze do pobrania: 
  • Wniosek o wymianę dowodu lub wydanie wtórnika
   – druk do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-29 13:04
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-20 11:34

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-03-26 09:37 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja nowych wniosków do pobrania.
 • zmieniono 2022-05-04 12:07 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty informacyjnej.
 • zmieniono 2022-09-26 10:54 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja numeru konta Starostwa.
 • zmieniono 2022-09-28 12:19 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty informacyjnej. Publikacja druków do pobrania.
 • zmieniono 2023-07-20 11:34 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty informacyjnej w punktach 3 i 5.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-26 12:12:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji