Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 29 września 2022 roku (AB.6740.4.171.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Lubicz w dniu 26 września 2022r. została wydana decyzja znak: AB.6740.4.171.2022.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100754C ul. Dolina Drwęcy w miejscowości Młyniec Drugi i miejscowości Józefowo, w gm. Lubicz”.

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Toruńskiego na posiedzeniu w dniu 21 września podjął uchwałę nr 634/2022 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizację pozarządową wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w latach 2022-2026

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.9.165.2022.KMY)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: „AWIX” Sp. z o.o., decyzją nr AB.6740.9.165.2022.KMY z dnia 28 września 2022 roku udzielono pozwolenia na budowę samoobsługowej stacji paliw płynnych oraz samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z totemem reklamowo-cenowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grębocin, gm. Lubicz, oznaczonej jako działka nr 290/1 o pow. 0,0021 ha, w celu budowy kanalizacji kablowej polegającej na umieszczeniu pakietu mikrorurek 4x14/10 w rurze osłonowej RHDPEØ110 o długości 6m.

Konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2023

Starosta Toruński w dniu 27 września 2022 roku ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Program zamieszczono na stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zakładce Aktywni Mieszkańcy /Aktualności. Wersję papierową można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, II piętro, pokój 206.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek spółki Target - Food Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto, na działce nr 163/11 obręb Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, dla potrzeb fermy drobiu oraz na uzdatnianie wód podziemnych i ich dystrybucję. 

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT gmina Obrowo

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej - Teryt 041507_2 Gmina Obrowo.

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT gmina Zławieś Wielka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej - Teryt 041509_2 Gmina Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.204.2022.AS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.204.2022.AS)

Uchwała Nr 615/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego o unieważnieniu otwartego konkursu ofert nr 1/2022

Zarząd Powiatu Toruńskiego w drodze uchwały unieważnił postępowanie dotyczące naboru na otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków ze względu na niespełnienie przez żadną ze złożonych ofert wymogów formalnych.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 257419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-03 09:44

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji