Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie, 
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie, 
 • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Czekamy na uwagi!

7 września 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Ofertę złożyła Fundacja Fucco z Ponieca na realizację zadania pn. „Nieodkryty Powiat Toruński”.

Czekamy na uwagi!

7 września 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ofertę złożyła Fundacja Fucco z Ponieca na realizację zadania pn. „Warsztaty z samoobrony”. 

Informacja o wyniku przetargu (GGN.6840.2.2023.JG)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.196.2023.MK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 5 września 2023 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.4210.196.2023.MK dla ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, udzielającą pozwolenie wodnoprawne.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.297.2023.AOC)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.297.2023.AOC z dnia 01.09.2023 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn Gardeja”.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (GOD.6640.3346.2023)

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GOD.6640.3346.2023 w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Sigeo Sp. z o. o. zawiadamia o spotkaniach w związku ze stabilizacją punktów granicznych określających granicę działki nr: 108 obręb Toporzysko (droga krajowa nr 80).

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (GOD.6640.3345.2023)

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GOD.6640.3345.2023 w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Sigeo Sp. z o. o. zawiadamia o spotkaniach w związku ze stabilizacją punktów granicznych określających granicę działek nr: 278/3, 278/5, 284/1 obręb Czarnowo (droga krajowa nr 80). 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.4.2023.WK/AOC)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzenie ścieków pochodzących z terenu części miejscowości: Obrowo, Kawęczyn, Zawały, Dobrzejewice, Łążyn i Głogowo istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej, dz. ew. nr 203/1 obręb 0002 Dobrzejewice, gm. Obrowo, powiat toruński oczyszczonych ścieków komunalnych, w mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dobrzejewicach, dz. ew. nr 202/4 obręb 0002 Dobrzejewice,
gm. Obrowo, powiat toruński do ziemi, poprzez rów melioracyjny A, dz. ew. nr 203/1, 204/2 obręb
0002 Dobrzejewice, gm. Obrowo, powiat toruński oraz wygaszenie dotychczas udzielonego
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi ścieków
bytowych poprzez biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dobrzejewice,
kolektorem kanalizacyjnym ⌀200 mm zakończonym wylotem ⌀200 mm w rowie melioracji
szczegółowej R-A w zlewni rzeki Drwęca w drodze decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 30.07.2013 r.,
znak: OS.6341.34.2013.MO z dniem ostateczności nowej decyzji, nie jest możliwe w terminie
określonym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, a załatwienie ww.
sprawy nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2023 r.;

Płatność dla małych gospodarstw

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:

 1.  we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
 1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
 2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha
 1. w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 31.07.2023 r.

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka, oznaczonej jako działka nr 206/1 o pow. 0,28 ha, bez urządzonej księgi wieczystej, a wg wypisu z rejestru gruntów właściciel jest nieustalony.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 293371
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-18 11:15:53

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji