Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

                                                                                                          Gronowo, 2012.03.05

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. kadr

w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87-162 Lubicz

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. kadr oferty pracy złożyło 4 kandydatów, w tym 4 kandydatów spełniało wymagana formalne.
 2. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania, nie wyłoniła kandydata, ponieważ żaden z nich nie spełniał wszystkich wymagań związanych z pracą na wakującym stanowisku.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-03-29 12:24

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy referent ds. kadr

Oferta pracy nr 1/2012 z dnia 21.02.2012r

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:      - bardzo dobra znajomość:  ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- systematyczność,

- obowiązkowość,

 1. dodatkowe     - doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ds kadr,

- komunikatywność,

- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

 1. Wykształcenie (typ szkoły):
  1. niezbędne:      - wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. preferowane:  - kierunek prawo lub administracja, w zakresie prawa.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej procesu zatrudnienia, przebiegu pracy i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami szkoły,
  2. Prowadzenie ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych, w tym przy użyciu programu Kadry OPTIVUM,
  3. Nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników zapisów Regulaminu pracy,
  4. Prowadzenie ewidencji absencji, czasu pracy, wykorzystania urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy,
  5. Prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji służbowych,
  6. Przygotowanie dokumentów dotyczących nakładania na pracowników kar porządkowych, nagród,
  7. Przygotowywanie dokumentów dotyczących przeszeregowań, podwyżek, innych zmian warunków pracy i/lub płacy,
  8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia,
  9. Nadzór nad terminowością wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  10. Prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych nauczyciela,
  11. Współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. bhp w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych,
  12. Współpraca w charakterze członka komisji Rady Wspólnej rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  13. Prowadzenie korespondencji obejmującej sprawy pracownicze,
  14. Sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia i o jego zmianach,
  15. Prowadzenie innych spraw z zakresu spraw pracowniczych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum Vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). ”

 1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, z dopiskiem „Oferta nr 1/2012r. – starszy referent ds. kadr”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-03-29 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9313
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-29 12:23

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji