Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-135

1. Orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

2. Nazwa podmiotu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu,
87-100 Toruń, ul Towarowa 4-6, parter, sekretariat – pokój 62, 56
Nr telefonu: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

3. Podstawa prawna

4. Wymagane dokumenty

 • Wydanie orzeczenia następuje na wniosek.
  Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:
  - bezdomnych;
  - przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
  - przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
  - przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  Wniosek musi być podpisany przez osobę orzekaną jako oświadczenie woli poddania się dobrowolnie procedurze orzeczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia);
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia);

Do wniosku dołącza się:
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);em przez organ który ją wytworzył
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Dokumentacja medyczna winna być potwierdzona za zgodność z oryginał przez organ, który ją wytworzył lub wnioskodawca załącza kserokopie dokumentów i przedkłada oryginały do wglądu w celu ich potwierdzenia przez organ.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

5. Opłaty: – brak

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osób, które posiadają ważne orzeczenie termin rozpatrzenia następuje w ciągu 30 dni po upływie ważności poprzedniego orzeczenia.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
Telefon: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

8. Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie od wydanego orzeczenia do:

 • Wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako drugiej instancji;
 • Rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia Wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stronie nie przysługuje odwołanie.

9. Informacje dodatkowe:
Osoby posiadające NOWY dowód osobisty wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

Ważna informacja – Komunikat
Do czasu odwołania stanu epidemii wywołanej COVID-19 
Przypomnienie: Obecnie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności podlegają nowym regulacjom wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych – z zachowaniem swoich uprawnień do 60 dni po zakończeniu stanu epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
W związku z wydanym dnia 18 marca 2020 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego poleceniem, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu zachowuje ciągłość funkcjonowania. 
Składy orzekające będą przeprowadzone, jednakże bez obecności osób orzekanych, na podstawie dokonywanych analiz dokumentacji medycznej i poza medycznej, załączonej do akt. 
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu z osobą orzekaną na temat jego oceny ograniczeń funkcjonalnych wprowadza się kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy. Rzetelnie wypełniony przez Państwa formularz umożliwi sporządzenie bardziej wnikliwej oceny przez specjalistę orzekającego
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie będzie wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia zastosowane zostaną przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.
Toruń, dnia 2 marca 2021 roku.
Ewa Trawińska

10. Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób do 16-tego roku życia (wniosek zawiera również zaświadczenie lekarskie)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób po 16-tym roku życia,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dla osób powyżej 16-tego roku życia,
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 • Kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy
 • Kwestionariusz psychologiczno-pedagogiczny (dla osób do 16-tego roku życia)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:22
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 13:49

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-03-08 09:24 przez Marzena Pietruszyńska: Formatowanie tekstu.
 • zmieniono 2019-03-26 11:24 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja nowych wniosków do pobrania.
 • zmieniono 2019-05-15 14:21 przez Marzena Pietruszyńska: Dodano linki do aktów prawnych.
 • zmieniono 2019-06-24 13:00 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osób po 16-tym roku życia
 • zmieniono 2019-06-25 11:53 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osób przed 16-tym rokiemu życia oraz Wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • zmieniono 2021-03-05 14:16 przez Marzena Pietruszyńska: Informacja o wprowadzeniu kwestionariusza pomocniczego dotyczącego sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy.
 • zmieniono 2021-05-11 13:49 przez Marzena Pietruszyńska: W punkcie 10. dodano: Kwestionariusz psychologiczno-pedagogiczny (dla osób do 16-tego roku życia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-26 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-05 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-05-11 13:50

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22363
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-11 13:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji