Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY
OGŁASZA III NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 1. wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. staż pracy: minimum 4 lata przy wykształceniu średnim;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

1) znajomość:

 • przepisów z zakresu finansów publicznych, Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, przepisów z zakresu prawa budowlanego, BHP i P-poż.
 • pracy biurowej; umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL);

 2) umiejętność organizowania pracy własnej;
 3) punktualność, odpowiedzialność, samodzielność;
 4) dokładność i staranność wykonywania zadań
 5) umiejętność pracy w zespole
 6) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 7) dodatkowym atutem będzie praca na stanowisku administratora lub podobnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) Organizacja pracy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją zadań podległych stanowisk pracy,
 2) Rozliczanie czasu pracy podległego personelu,
 3) Organizacja transportu w DPS,
 4) Prowadzenie całości prac związanych z inwentaryzacją,
 5) Planowanie, analiza i realizacja potrzeb DPS w zakresie gospodarki inwestycyjno – remontowej,
 6) Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, instalacji i wyposażenia,
 7) Współpraca z instytucjami i służbami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS,
 8) Organizacja innych prac związanych z Działem Administracyjno – Gospodarczych z zakresu:

 • ochrony P-POŻ, gospodarki odpadami, dostaw towarów i usług dotyczących obsługi DPS,
 • dbałości o teren zielony DPS i porządek w pomieszczeniach gospodarczych,
 • czynnego włączania się i uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie Domu,
 • współpracy z pracownikami Domu (Zespół Terapeutyczny), dotyczącej realizacji indywidualnego planu wsparcia wynikająca z funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

 9) W razie konieczności wyjazdy samochodem towarowo – osobowym 8 + 1.

4. Warunki pracy:

 1. Praca wykonywana będzie w Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka;
 2. Wymiar etatu: 1;
 3. Praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00, tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 4. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie;
 5. Stanowisko związane z podejmowaniem decyzji;
 6. Stanowisko związane z technicznym nadzorem nad czynnościami działu, w tym pracami na wysokościach pow. 3m;
 7. W razie konieczności wyjazd samochodem towarowo – osobowym 8 + 1 (prawo jazdy kat. B);
 8. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282);
 9. Planowany termin zatrudnienia – 01 marca 2022 roku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie przekracza 6%.

5. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie – kopie,
 4. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834),
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 6. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (w załączeniu),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kopie,
 8. dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy – kopie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal –zaświadczenie o zatrudnieniu,
 9. Kopia prawa jazdy

UWAGA

Wszystkie składane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.                Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie  Domu Pomocy Społecznej w Pigży (Sekretariat) lub listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Administrator Działu Administracyjno – Gospodarczego w Pigży” w terminie do dnia 11.02.2022 r., do godz. 14:00.

W przypadku dokumentów przesłanych listownie decyduje data wpływu do DPS.

Dokumenty, które wpłyną do DPS po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

7. Informacja o wynikach naboru:

 1. Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu (http://bip.powiattorunski.pl).
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona jak w pkt. 1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 / 674 08 00  lub 674 08 01 

drukuj ()

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21554
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-24 13:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji