Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne, a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.
§ 2. Starostwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Powiatu Toruńskiego, niniejszego regulaminu, aktów prawnych wydawanych przez Radę i Zarząd oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę.
§ 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Toruniu,
2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Toruńskiego,
3) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Toruńskiego,
4) Staroście, Wicestaroście, Członkach Zarządu, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Starostę Toruńskiego, Wicestarostę Toruńskiego, Etatowych Członków Zarządu Powiatu Toruńskiego, Sekretarza Powiatu Toruńskiego, Skarbnika Powiatu Toruńskiego,
5) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Toruniu,
6) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział lub inną komórkę organizacyjną Starostwa, określoną jako biuro, zespół, referat,
7) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, kierowników referatów, koordynatorów biur oraz przewodniczących zespołów,
8) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Toruński.
§ 4. Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Toruniu, która zapewnia organom powiatu pomoc w wykonywaniu zadań i kompetencji powiatu.
§ 5. Starostwo wykonuje zadania:
1) określone ustawami:
 a) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
 b) zadania z zakresu administracji rządowej,
 c) inne zadania,
2) powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej,
3) wynikające z uchwał Rady lub Zarządu Powiatu.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:08
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 11:38

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6951
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 11:38

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12351174
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 08:59

Stopka strony