Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

§ 22. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - „GN”

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
 2. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w sprawach określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów:
  1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
  2. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
  3. Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN.
 4. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
  1. aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
    a) szczegółowych osnów geodezyjnych,
    b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  3. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanych z bazami danych,
  4. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek lub budynków.
 5. Do podstawowych zadań Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
  1. koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
    a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
    b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
    c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  3. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
  4. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli nieruchomości wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
  5. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  6. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  7. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  8. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  9. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu należy w szczególności:
  1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym między innymi:
    a) zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
    b) oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
    c) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie planów polityki gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,
    d) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa i Powiatu;
  2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie odpowiednich wykazów nieruchomości.
  3. badanie ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych.
  4. wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z KW.
  5. wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działek siedliskowych.
  6. wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej).
  7. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne.
  8. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami.
  9. prowadzenie postępowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i zwrotami wywłaszczonych nieruchomości.
  10. wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
  11. prowadzenie negocjacji i przygotowywanie porozumień oraz prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne.
  12. ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
  13. udzielanie, na wniosek, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
  14. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie.
  15. udzielanie informacji o realizacji roszczeń z tytułu mienia zabużańskiego.
  16. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarząd i użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.
  17. przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
  18. prowadzenie spraw w związku z realizacją roszczeń wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i gmin wyznaniowych,
  19. nabywanie przez Skarb Państwa mienia po podmiotach, które nie dokonały wpisu w KRS w terminie ustawowym.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-03-02 11:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 10:52

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17241
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 10:52

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji