Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU Nr PZD 11.252.2.2.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa paliw płynnych
 

Informacje o zamówieniu:

 •  Rodzaj zamówienia: Dostawa (rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługa lub dostawa)
 •  Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego) dla potrzeb pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu PZD.   Przedmiot podzielony na 2 zadania:
  Zadanie 1 – zakup i dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu z mających bazę w siedzibie PZD Toruń, ul. Polna 113
  Szacunkowy zakres:
  A. Benzyna bezołowiowa (Pb 95) – 2 000 litrów
  B. Olej napędowy (ON) – 925 litrów
  Zadanie 2 – zakup i dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu mających bazę w Obwodzie Drogowym z siedzibą Mała Grzywna (gmina Chełmża).
  Szacunkowy zakres:
  A. Benzyna bezołowiowa (Pb 95) – 2 535 litrów
  B. Olej napędowy (ON) – 19 666 litrów
  Wskazane ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Nie mogą one stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy.
  Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baku pojazdu, a w przypadku sprzętu do kanistrów, na wybranej stacji wykonawcy, po cenach obowiązujących w dniu tankowania z uwzględnieniem ewentualnego rabatu zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia dostaw oleju napędowego bez żadnych dodatków roślinnych – biokomponentów, itp.
  Wykonawca winien umożliwić tankowanie paliw minimum w godzinach 8:00-16:00, 5 dni w tygodniu, na stacji oddalonej w promieniu maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego (osobno dla zadania nr 1 i 2)
  Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia dostawy, muszą spełniać wymagania obowiązujących norm jakościowych dla poszczególnych z nich, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  (Dz.U. z 2008r.,  Nr 221, poz. 1441 z późn zm.)
  a) dla benzyny bezołowiowej (Pb95) PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów silnikowych – „Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”,
  b) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2006 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”,
  W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia w życie aktu prawnego, który je wprowadza.
 •  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Posiadanie doświadczenia zgodnego z zakresem zamówienia, posiadanie stacji paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedzib Zamawiającego. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Spełnianie kryteriów metodą spełnia/ nie spełnia
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena 60%, Odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego 40%
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: Najniższa cena zaproponowana przez wykonawcę – maksymalna ilość możliwa do uzyskania 60 pkt., Odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego lecz nie większej niż 5 km maksymalnie 40 pkt.
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: (Cena minimalna/cena badanej oferty) x 60% = ilość uzyskanych punków, ilość uzyskanych punktów w związku z odległością stacji od siedziby Zamawiającego:
  0-2 km (40 pkt.);
  2,1-3 km (30 pkt.);
  3,1-4 km (20 pkt.);
  4,1-5 km (10 pkt.);
  powyżej 5 km (0 pkt.)
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): (zadanie nr 1 i 2) do 31.12.2019r. odbiory częściowe kilka razy w miesiącu na stacjach paliw Wykonawcy.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Formularz oferty, Wypis CEiDG/KRS, Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi
 • Termin składania ofert: 27.02.2019r. do godz. 15:00
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail) Marcin Wantowski (56) 66-44-775 pzdtorun@wp.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.


Ofertę należy złożyć :
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Oferta wykonania zamówienia nr PZD 11.252.2.2.2019 w siedzibie zamawiającego – Zakup i dostawa paliw…,. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 83)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-20 10:09
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:12
 • Zapytanie ofertowe (DOCX)
  (dodano: 2019-02-20 10:09, ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:15)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Natalia Żochowska
   data publikacji: 2019-02-20 10:09
  • zmodyfikował: Natalia Żochowska
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:15
 • Formularz Ofertowy (DOCX)
  (dodano: 2019-02-20 10:09, ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:18)
 • Wzór umowy (DOCX)
  (dodano: 2019-02-20 10:09, ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:19)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Natalia Żochowska
   data publikacji: 2019-02-20 10:09
  • zmodyfikował: Natalia Żochowska
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:19

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-20 10:09
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 10:13

Protokół postępowania o zamówienie

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-01 10:52

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji