Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XX/133/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.


Na podstawie art. 51 ust 1-3, art. 52, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 109, 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. z 2003 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135),

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Powiatu Toruńskiego na okres
roku kalendarzowego 2005

§ 2.


Ustala się dochody powiatu w wysokości                                          40.013.099 zł

z czego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat               1.910.500 zł
2)
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu                                                                                   6.598.000 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
                                                                                                   18.000 zł
4)
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat                                                    20.000 zł
5) subwencja ogólna                                                                 14.444.062 zł
6) dochody własne powiatu                                                        17.022.537 zł
w tym:
  a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
                                                                                                4.388.144 zł
  b) dochody z mienia uzyskiwane przez jednostki
budżetowe, w tym sprzedaż mienia komunalnego                                2.039.500 zł
  c) procent dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                        88.700 zł
  d) dochody uzyskane z porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu realizacji projektu z EFS (fundusze strukturalne - stypendia dla młodzieży ponadgimazjalnej i studentów)                                                         5.239.193 zł

 § 3.

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości                   41.387.099 zł

w tym:

1) wydatki bieżące                                                            39.101.599 zł
w tym:
  a) wynagrodzenia osobowe                                               14.982.330 zł
  b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    1.189.150 zł
  c) zus, fundusz pracy                                                         3.140.207 zł
  d)  dotacje (bez środków UE)                                                 609.730 zł
  e) wydatki na obsługę długu publicznego                                 355.000 zł
  f)  środki przeznaczone na program stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów finansowany z funduszy strukturalnych UE (w tym dotacje dla innych j.s.t 5.014.209 złotych)                                                               5.239.215 zł
  g) pozostałe wydatki budżetowe                                         13.585.967 zł

2) wydatki majątkowe                                                         2.285.500 zł

 § 4.


1. Ustala się plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 złotych.

2. Ustala się plan wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.116.500 złotych,
w tym:
  a) plan wydatków inwestycyjnych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 880.000 złotych.
  b) plan dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 złotych.
  c) plan pozostałych wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 86.500złotych.

 § 5.

1. Ustala się plan przychodów środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 27.660 złotych.
2. Ustala się plan wydatków środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 30.152 złotych.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów środków specjalnych, o których mowa w art. 21ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 335.600 złotych.
2. Ustala się plan wydatków  środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 345.600 złotych.

§ 7.

1.Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 768.775 złotych.
2. Ustala się plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 753.775 złotych.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości                    

                                                                            100.000 zł,
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na gospodarkę remontową w wysokości                                              207.000 zł,
3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w wysokości                                           200.000 zł.

§ 9.

1. Deficyt budżetowy wynosi                                      1.374.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z lat
ubiegłych w wysokości                                              1.374.000 zł

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) otwierania rachunków pomocniczych do lokowania wolnych środków w innych bankach bez naruszenia terminowych zobowiązań,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 złotych,
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000 złotych, zgodnie z art.12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym oraz spłat  zobowiązań,
5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 11.

1. Integralną część uchwały stanowią załączniki o numerach:

   1. Dochody budżetowe.
   2. Wydatki budżetowe.
   3. Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Toruńskiego w 2005 roku.
   4. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   5. Część opisowa do załącznika nr 1.
   6. Część opisowa do załącznika nr 2.
   7. Środki specjalne, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.98 o finansach publicznych.
   8. Środki specjalne, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26.11.98 o finansach publicznych.
   9. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu.
   10. Gospodarstwo pomocnicze – Rolno – Warsztatowe Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
   11. Dochody budżetu państwa realizowane przez powiat.
   12. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan dochodów i wydatków budżetowych.
   13. Część opisowa do załączników nr 4, 7-10.
   14. Prognoza długu publicznego oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 r. i na lata następne.
   15. Przychody i rozchody.
   16. Program inwestycyjny na lata 2005 – 2007.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-06 15:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-06 15:29

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 15:43

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji