Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/182/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 52, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz art. 48 ust.1 pkt 1, art.49 ust.1, art. 109, art.110, art. 112, art. 116 ust. 1 i 2, art.118 , w związku z 124 ust.1 i 2 i art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. z 2003 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz.1264,Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135 i nr 273, poz.2703; z 2005 r Nr 14, poz.114 Nr 64 poz.565),

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Toruńskiego na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

Ustala się dochody powiatu   w wysokości                                                   45.061.310 zł
z czego:
1) dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej  wykonywane przez powiat                    1 674 500
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu                                                                               5 974 000
3) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                              18 000
4) dotacje  z   funduszy               celowych                                             314.209
5) środki  otrzymywane  na  zadania  współfinansowane z funduszu  unii europejskiej                                                                                      8 198 373
6) subwencja ogólna                                                                                                 15 275 053
7) dochody  własne  powiatu                                                                              13  607 175
w  tym:
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                        5 755 781
b) procent dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz  innych  zadań  zleconych  ustawami                                               113.000
c) pozostałe dochody własne                                                              7.738.394

§ 3 

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości                                       49.773.009 zł
 w tym:
1) wydatki bieżące                                                                        44.890.883 zł
        w tym:
     
a) wynagrodzenia osobowe                                           16.532.190 zł
     b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                               1.220.870 zł
     c) zus, fundusz pracy                                                    3.461.940 zł
     d) dotacje (bez współfinansowanych ze środków UE)            660.230 zł
     e) wydatki na obsługę długu publicznego                           266.000 zł
     f) programy realizowane w ramach wydatków
        bieżących przy współudziale funduszy strukturalnych UE
        (w tym dotacje dla j.s.t 7.164.616 zł )                          8.198.373 zł
     g) pozostałe wydatki budżetowe                                   14.551.280 zł
2) wydatki majątkowe                                                                     4.882.126 zł
        w tym:
     - programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych                                                     3.059.126 zł,
       zgodnie z zał. nr 3 do uchwały,
      - wydatki inwestycyjne                                                  1.493.000 zł,
        zgodnie z zał. nr 3 do uchwały,
      - wydatki na zakup udziałów w spółkach prawa handlowego                                                                                                        330.000  zł,

§ 4

1. Ustala się plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 złotych.
2. Ustala się plan wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.150.357 złotych,
       w tym:

<< P>       a) plan wydatków inwestycyjnych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 759.357 złotych.
        b) plan pozostałych wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 391.000złotych. 

§ 5

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 620.000 złotych.
2. Ustala się plan wydatków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 642.000 złotych,
      w tym: plan wydatków bieżących w wysokości 642.000 złotych

§ 6

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 940.670 złotych.
2. Ustala się plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 940.670 złotych.

§ 7

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości                                                                                      170.0 00  zł
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację dotacji związanych z przekazaniem zadań powiatowych na mocy ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie                                                                                      85.000 zł

§ 8 

1. Deficyt budżetowy wynosi                                                    4.711.699 złotych
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie
   a) kredyt bankowy inwestycyjny w wysokości                           1.920.120 złotych
   b) wolne środki z lat ubiegłych                                                777.572  złotych
   c) pożyczka na prefinansowanie inwestycji                              2.014.007 złotych

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) otwierania rachunków pomocniczych do lokowania wolnych środków w innych bankach bez naruszenia terminowych zobowiązań,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 złotych,
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000 złotych, zgodnie z art.12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym oraz spłat zobowiązań,
5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 10

Integralną część uchwały stanowią załączniki o numerach:
1. Dochody budżetowe.
2. Wydatki budżetowe.
3. Wykaz inwestycji realizowanych przez powiat w roku 2006.
4. Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Toruńskiego w 2006 roku.
5. Część opisowa do załącznika nr 1.
6. Część opisowa do załącznika nr 2.
7. Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW w Toruniu,
8. Plan przychodów i wydatków PFGZGiK w Toruniu,
9. Plan gospodarstw pomocniczych:
     1) Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu i Gospodarstwo pomocnicze – Rolno – Warsztatowe Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
     2) PODGiK w Toruniu.
     Plan rachunków dochodów własnych jednostek.
10. Wydatki realizowane w 2006 roku - finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych w tym funduszy strukturalnych UE.
11. Dochody budżetu państwa realizowane przez powiat.
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan dochodów i wydatków budżetowych.
13. Część opisowa do załączników nr 7, 8, 9.
14. Prognoza długu publicznego oraz planowane spłaty zobowiązań na 2006 r. i na lata następne.
15. Przychody i rozchody.
16. Program inwestycyjny na lata 2006 – 2008.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-16 15:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-17 14:15

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17380
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 15:44

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji