Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-022

 1. Nazwa procedury:
  Wymiana ustawowa prawa jazdy
 2. Nazwa Wydziału:
  Komunikacja i Transport
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  - wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w wydziale),
  - kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm. Pozycja frontalna (patrz: informacje dodatkowe),
  - kserokopia posiadanego prawa jazdy,
  - dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy.
  Do wglądu:
  - aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – oryginał),
  - cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał tego dokumentu do wglądu).
  Sposób dostarczenia dokumentów:
  - osobiście w urzędzie po okazaniu dokumentu tożsamości,
  - przez pełnomocnika (pełnomocnictwo) po okazaniu dokumentu tożsamości pełnomocnika do wglądu oraz przedłożeniu dokumentu tożsamości wnioskodawcy lub odpisu tego dokumentu (np. kserokopii) potwierdzonego przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
  - drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej www.esp.pwpw.pl – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, kierowca odbiera prawo jazdy osobiście i dostarcza oryginały wymaganych dokumentów.
 5. Opłaty:
  Wydanie prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
  Pełnomocnictwo -17 zł, płatne na konto Urzędu Miasta Torunia (nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799), nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.
  Opłatę za prawo jazdy uiszcza się:
  - w kasie Starostwa gotówką, lub za pomocą kart płatniczych,
  - na konto bankowe 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu
  Pełnomocnictwo – 17,00 zł
  Powyższe pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie. Pełnomocnictwo nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.
  Opłatę uiszcza się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Termin wydania prawa jazdy: do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu
  tel. 56 662 89 15, stanowisko 9 i 10, I piętro
  Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić czy dokument jest gotowy do odbioru w urzędzie.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Dokument prawa jazdy zostanie wyprodukowany po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty.
  • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
  • W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
  • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
  • Odbiór prawa jazdy może nastąpi przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.
  • Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
   a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tylko w przypadku, gdy osoba wcześniej uiściła opłatę za wydanie prawa jazdy),
   b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.
  • Prawo jazdy otrzymuje osoba, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Formularze do pobrania:
  Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-07-26 10:27

Złóż wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-05-23 12:43

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23103
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 09:48

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji