Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-061

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie zezwolenia z danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,
  • akt zgonu (inny dokument urzędowy stwierdzający, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna wymieniona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych),
  • w przypadku sprowadzenia szczątków - zaświadczenie o kremacji zwłok wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Opłaty:
  • Nie pobiera się.
  • W przypadku ustanowienia Pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł.”;
   Opłaty można dokonać w kasie tutejszego Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium: Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 z dopiskiem „opłata skarbowa – pełnomocnictwo do załatwienia sprawy związanej z wydaniem zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków zmarłego……………. (imię i nazwisko osoby zmarłej)”.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  tel. 56 662 88 06, pok. 100 C, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
  • Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
  • Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
  • Środek transportu drogowego powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w §4 rozporz. Min. Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku - do pobrania poniżej.
  • Wzór Pełnomocnictwa - do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-18 14:13
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-18 14:14
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-08 12:17

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3391
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 12:17

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344519
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony