Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-011
 
1. REJESTR GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM
 
2. Nazwa wydziału:
 
Wydział Środowiska.
 
3. Podstawa prawna:
 • Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151)
 • Konwencja o Międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 października 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1167)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39, poz. 357)
4. Wymagane dokumenty:
 • wniosek
5. Opłaty (w znakach skarbowych):
 • za dokonanie wpisu do rejestru nie jest pobierana opłata skarbowa,
 • za złożenie wniosku - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł,
 • za wypis z rejestru - 11 zł.
6. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.
 
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska
Toruń, ul. Towarowa 4-6
tel. 662-88-56
 
8. Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
 
9. Dodatkowe informacje:
 • Obowiązek rejestracji zwierzęcia lub rośliny wymienionej w Konwencji Waszyngtońskiej istnieje w Polsce od 1 maja 2002 r.
 • Zwierzęta zakupione przed 1 maja 2002 r. powinny być zarejestrowane do 2 listopada 2003 r. (pomimo braku dokumentów, potwierdzających legalność zakupu). Zwierzęta kupione po drugim listopada będą podlegały rejestracji w sposób ciągły.
 • Wpisanie zwierzęcia do rejestru nie jest jednoznaczne z jego zalegalizowaniem.
 • W przypadku śmierci zwierzęcia (ewentualnie pozbycia się go) jesteś zobowiązany udać się do starostwa w celu wykreślenia go z rejestru w terminie 14 dni.
10. Formularze do pobrania:

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-10-10 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-25 12:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-10-10 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-15 08:28

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3657
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 12:46

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony