Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-019I

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na remoncie:
  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 29 ust. 4 pkt. 2, art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
 4. Wymagane dokumenty:
  Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokali-zacją obiektu budowlanego,
  • opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpo-częcia,
  • odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
   W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupeł-nienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 5. Opłata skarbowa:
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub ko-pia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor mo-że przystąpić do wykonania robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujaw-sko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia
 9. Dodatkowe informacje:
  Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót re-montowych objętych zgłoszeniem, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego pla-nu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska,
  • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
   Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowla-nego, jeżeli roboty budowlane wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
   Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie:
    a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
   - budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
   - budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
    b) urządzeń budowlanych. 
 10. Druki do pobrania:
  • B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku
  • PB-2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
   - Druki do pobrania poniżej.

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie przez serwis e-budownictwo.

Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-14 11:02
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-12 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 13:03

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14482
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 13:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji