Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Decyzja Nr AB.6741.6.2022.MR

Toruń, dnia 4 maja 2022 roku

Nr rej. wniosku: 211/2022

Decyzja Nr AB.6741.6.2022.MR

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 i 4, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szamety, z dnia 28 lutego 2022 r., (l.dz. 6856/2022) dotyczącym rozbiórki sieci elektroenergetycznej Sn 15 kV, linii napowietrznej Sn 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV realizowanej na działkach nr 234/46, 234/49, 234/34, 234/33, 234/29, 234/28, 234/26, 229, 224/1, 248/5, 248/6, 248/16, 248/10, 248/11, 248/12, 247/4, 2151/4, 247/15, 247/22, 247/21, 243, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 242, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 240/25, 240/26, 240/27, 240/28, 240/29, 240/30, 354, 305/44, 288/4, 512/4, 285, 203/2, 209, 238, 237, 236/2, 246/2, 504, 245, 505, 221/2, 218/2, 219/2, 220/2 w obrębie 0011, Obrowo, gmina Obrowo, działki nr 11/4, 10/2, 10/1, 135/2, 136/2, 103/1, 522, 193/2, 593, 635, 252/3, 253/2, 254/3, 254/19, 254/8, 254/9, 254/20, 254/37, 254/25, 254/21, 254/24, 254/23, 254/22, 254/48, 263, 264/11, 264/33, 264/35, 264/42, 264/38, 264/19, 330, 331, 332, 333/1, 334, 335/5, 335/3, 336, 335/4, 337, 338, 339, 340, 647, 646, 343, 344, 345/1, 346/1, 347, 348/1, 349/1, 350/1, 351/2, 351/3, 351/9, 539, 531, 532, 636/1, 251/1, 365/1, 264/48, 248/49, 248/58, 248/57, 264/75, 264/74, 264/73, 264/69, 264/76, 264/64 w obrębie 0005, Kawęczyn, gmina Obrowo, uzupełnionym ostatecznie pismem z dnia 22 marca 2022 r., l.dz. 9584/2022 po uprzednim zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 11 marca 2022 r. oraz w dniu 23 marca 2022 r.

zatwierdzam projekt rozbiórki i udzielam pozwolenia na rozbiórkę dla:
Energa Operator S.A.
ul. Bema 128, 87-100 Toruń

obejmujące:
rozbiórki sieci elektroenergetycznej Sn 15 kV, linii napowietrznej Sn 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV realizowanej na działkach nr 234/46, 234/49, 234/34, 234/33, 234/29, 234/28, 234/26, 229, 224/1, 248/5, 248/6, 248/16, 248/10, 248/11, 248/12, 247/4, 2151/4, 247/15, 247/22, 247/21, 243, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 242, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 240/25, 240/26, 240/27, 240/28, 240/29, 240/30, 354, 305/44, 288/4, 512/4, 285, 203/2, 209, 238, 237, 236/2, 246/2, 504, 245, 505, 221/2, 218/2, 219/2, 220/2 w obrębie 0011, Obrowo, gmina Obrowo, działki nr 11/4, 10/2, 10/1, 135/2, 136/2, 103/1, 522, 193/2, 593, 635, 252/3, 253/2, 254/3, 254/19, 254/8, 254/9, 254/20, 254/37, 254/25, 254/21, 254/24, 254/23, 254/22, 254/48, 263, 264/11, 264/33, 264/35, 264/42, 264/38, 264/19, 330, 331, 332, 333/1, 334, 335/5, 335/3, 336, 335/4, 337, 338, 339, 340, 647, 646, 343, 344, 345/1, 346/1, 347, 348/1, 349/1, 350/1, 351/2, 351/3, 351/9, 539, 531, 532, 636/1, 251/1, 365/1, 264/48, 248/49, 248/58, 248/57, 264/75, 264/74, 264/73, 264/69, 264/76, 264/64 w obrębie 0005, Kawęczyn, gmina Obrowo

z zachowaniem następujących warunków:

 1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane,
 2. inwestor winien ustanowić kierownika rozbiórki, który jest obowiązany spełnić warunki określone w art. 45, wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego.

Uzasadnienie

Decyzję wydano w oparciu o:

 1. zgodę właściciela obiektu budowlanego,
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W dniu 11 marca 2022 pismem znak: AB.6741.6.2022 MR tut. Organ zawiadomił strony postępowania o toczącym się postepowaniu. Jednocześnie pismem z dnia 11 marca 2022 r., znak: AB.6741.6.2022 MR wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji. W dniu 22 marca 2022 r., l.dz. 9584/2022 do tut. Organu wpłynęło pismo uzupełniające przedmiotową dokumentację. W związku z powyższym tut. Organ pismem z dnia 23 marca 2022 r., znak. AB.6741.6.2022 MR ponownie zawiadomił strony postępowania. W dniu 29 marca 2022 r., l.dz. 10441/2022 Pani Marianna Deresz pismem poinformowała tut. Organ o braku zgody na przedmiotowa inwestycję. W dniu 29 marca 2022 r. tut. Organ przekazał pełnomocnikowi Inwestora pismo w celu wypowiedzenia się na wskazane zarzuty. W dniu 30 marca 2022 r. do tut. Organu wpłynęły dwa pisma pana Arkadiusza Rygielskiego oraz Pana Rafała Rygielskiego (l.dz. 10615/2022 oraz 10616/2022) również z brakiem zgody na przedmiotowa inwestycję. W dniu 30 marca 2022 r. ponownie tut. Organ wystosował pismo do pełnomocnika Inwestora w celu wypowiedzenia się na zarzuty wskazane w ww pismach. W dniu 23 marca 2022 r. do tut. Organu wpłynęło pismo strony postępowania Pani Doroty Pawlikowskiej wyrażające zgodę na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej. W dniu 5 kwietnia 2022 r. do tut. Organu wpłynęło pismo strony postepowania Pani Marianny Deresz z prośbą o przesłanie kserokopii zawiadomienia uzupełniającego z dnia 23 marca 2022 r. Tut. Organ pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. przekazał kopię wskazanego pisma. W dniu 11 kwietnia 2022 r, l.dz. 12156/2022 do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku o rozbiórkę przekazane przez pełnomocnika Inwestora, w którym to piśmie odniesiono się do zarzutów wskazanych przez strony postępowania. Pełnomocnik Inwestora przedmiotowym pismem poinformował, iż w pierwszej kolejności wykonane zostaną prace związane z budowa linii kablowych (w działkach drogowych), które zastąpią planowane do rozbiórki linie napowietrzne, następnie linie napowietrzne zostaną unieczynnione i nastąpi ich rozbiórka. W związku z planowaną rozbiórką nastąpi zmniejszenie uciążliwości dla nieruchomości związanych z koniecznością udostepnienia i eksploatacji urządzeń, zniesione zostanie ograniczenie w pełnym dysponowaniem gruntem przez właścicieli, co objawia się obniżeniem użyteczności publicznej, brakiem możliwości zabudowy (strefa ograniczonego użytkowania po 6,5 m od osi elektroenergetycznej linii napowietrznej) i wartości nieruchomości. Wszystkie prace wykonane zostaną staraniem i na koszt Energa operator S.A.. Przedsiębiorstwo Energetyczne po realizacji robót zobowiązuje się do uporządkowania terenu nieruchomości. W przypadku robót, które będą skutkowały poniesieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego właścicielowi nieruchomości będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i właściciela nieruchomości. W dniu 15 kwietnia 2022 r. tut. Organ pismem znak: AB.6741.6.2022 MR. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

drukuj (Decyzja Nr AB.6741.6.2022.MR)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Rudnicka
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-05-05 12:52

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 245295
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-01 09:54

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji