Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze:
starszy referent ds. kadr
w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. kadr oferty pracy złożyło 13 kandydatów, w tym 8 kandydatów spełniało wymagana formalne.
 2. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania na wolne stanowisko starszego referenta ds. kadr wybrała Panią Małgorzatę Zarembo.
 3. Pani Małgorzata Zarembo uzyskała w toku postępowania największą liczbę punktów.  Pani Małgorzata Zarembo podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała cechy wymagane do pracy na wakującym stanowisku. Przedstawiła wizję pracy pozwalającą ocenić najwyżej spośród kandydatów zdolności organizacyjne, wiedzę merytoryczną, umiejętność zarządzania dokumentacją, obowiązkowość, komunikatywność.

 

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół, CKU
                                                                                              w Gronowie

Gronowo, 30.03.2012 r.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-04-23 13:47

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy referent ds. kadr

Oferta pracy nr 3/2012 z dnia 13.03.2012r

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:      - doświadczenie w pracy na stanowisku pracownia ds. kadr,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- systematyczność,

- obowiązkowość,

- bardzo dobra znajomość:  ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji
w sprawach pracowniczych,

 1. dodatkowe     - komunikatywność,

- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

 1. Wykształcenie (typ szkoły):
  1. niezbędne:      - wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. preferowane:  - wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku: prawo lub administracja, w zakresie prawa,
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej procesu zatrudnienia, przebiegu pracy i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami szkoły,
  2. Prowadzenie ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych, w tym przy użyciu programu Kadry OPTIVUM,
  3. Nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników zapisów Regulaminu pracy,
  4. Prowadzenie ewidencji absencji, czasu pracy, wykorzystania urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy,
  5. Prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji służbowych,
  6. Przygotowanie dokumentów dotyczących nakładania na pracowników kar porządkowych, nagród,
  7. Przygotowywanie dokumentów dotyczących przeszeregowań, podwyżek, innych zmian warunków pracy i/lub płacy,
  8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia,
  9. Nadzór nad terminowością wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  10. Prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych nauczyciela,
  11. Współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. bhp w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych,
  12. Współpraca w charakterze członka komisji Rady Wspólnej rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  13. Prowadzenie korespondencji obejmującej sprawy pracownicze,
  14. Sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia i o jego zmianach,
  15. Prowadzenie innych spraw z zakresu spraw pracowniczych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum Vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczenia o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). ”

 1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, z dopiskiem „Oferta nr 3/2012r. – starszy referent ds. kadr”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-03-29 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-29 12:25

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji