Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy

Oferta pracy nr 1/2013 z dnia 11.01.2013 r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:                  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, przepisów regulujących zasady prowadzenia spraw na stanowisku kierownika gospodarczego,

- umiejętność prawidłowej interpretacji i zastosowania wymaganych przepisów technicznych,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- bardzo dobre zdolności organizacyjne,

- umiejętność pracy w zespole oraz bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

- umiejętność sprawnego kierowania zespołem,

- odporność na stres,

- rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność,

 1. dodatkowe:                 - doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

- komunikatywność,

- kreatywność,

- gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

- dokładność, skrupulatność.

 

 1. Wykształcenie:
  1. niezbędne:                  - posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności                       umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego               i posiadanie 2-letniej praktyki, lub posiadanie wykształcenia średniego i 6-letniej praktyki,
  2. preferowane kierunki:- zarządzanie, logistyka, studia inżynierskie; posiadanie uprawnień w zakresie budownictwa, remontów.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. kierowanie zespołem podległych pracowników oraz określanie zadań                                i odpowiedzialności,  a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
  2. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynków szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń, dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków,
  4. zapewnienie sprawnej obsługi potrzeb transportowych szkoły, internatu i warsztatów,
  5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy) na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
  6. przeprowadzanie przetargów,
  7. prowadzenie dokumentacji,
  8. realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych, a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego                          i higienicznego funkcjonowania obiektów, opisywanie faktur,
  9. wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej pracowników.
  10. kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników, zabezpieczenie zastępstwa w czasie nieobecności podległego pracownika oraz egzekwowanie nałożonych na pracowników obowiązków,
  11. odpowiedzialność za bieżące, prawidłowe i terminowe wykonywanie prac podległych pracowników;
  12. informowanie podległych pracowników o obowiązujących przepisach  i dostarczanie im materiałów do samokształcenia się;
  13. wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,
  14. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia i aktualizowania książek obiektów budowlanych;
  15. organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych i ochronnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
  16. przygotowanie i nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia spraw na powierzonym stanowisku,
  17. przygotowywanie wniosków o nałożenie na podległych służbowo pracowników kar porządkowych, nagród,
  18. współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. kadr w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1. Stanowisko pracy usytuowane w budynku szkoły na pierwszym piętrze. Brak windy.               Wykonywanie pracy również na terenie wokół szkoły, możliwość wyjazdów służbowych.

2. Czas pracy – pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

3. Bezpośredni kontakt z ludźmi, wysiłek umysłowy, odpowiedzialność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,                 był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (np.kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych               (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”

 1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,                     z dopiskiem „Oferta nr 1/2013 – nabór na stanowisko kierownika gospodarczego”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

                                                                                             

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Lewandowski
 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2013-01-11 15:30
 • zmodyfikował: Marcin Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-11 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-11 15:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji