Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-113

 1. Nazwa procedury:
  Koncesja na wydobywanie kopaliny
  • złoże o powierzchni do 2 ha;
  • wydobycie do 20 000m3;
  • działalność prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.
   Starosta jest organem właściwym do udzielenia koncesji tylko przy jednoczesnym spełnieniu ww. warunków.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w którym należy określić:
  • właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; gruntów i budynków oraz oznaczenia tych nieruchomości zgodnie z ewidencja gruntów i budynków;
  • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
  • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (10 egz. map obszaru i terenu górniczego);
  • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
  • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 P.g.g, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 P.g.g.
   Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:
   • dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych dotyczących właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność – wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
   • dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
   • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
   • w uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami;
   • jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
   • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
   • dokumenty wymagane na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oceny oddziaływania na środowisko i inne) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Opłaty:
  • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie koncesji;
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska – Inspektor ds. geologii
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
  wtorki godz. 7:30-16:30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • wydobywanie kopaliny ze złóż, wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;
  • udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa;
  • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
  • do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
 10. Formularz do pobrania
  • Wniosek – druk do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Stachowiak Kaźmierska
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-04 08:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 15:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosz Dybowski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-01-21 15:49
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 09:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14859
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji