Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-116

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Środowiska,
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • Pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
  • Przedłożenie 2 egzemplarzy projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
   Załączniki:
   • dowód wniesienia opłaty skarbowej;
   • w przypadku wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej (NIP, Regon lub KRS).
 5. 5.Opłaty:
  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji;
  • (17 zł w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska – Inspektor ds. geologii
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
  wtorki godz. 7:30-16:30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • decyzję zatwierdzającą projekt, wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, (burmistrza, prezydenta);
  • projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat;
  • stronami postępowania są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonane roboty geologiczne;
  • na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:
   • organowi administracji geologicznej – Starosta Toruński;
   • wójtowi (burmistrzowi);
   • organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.
  • Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.
   Uwaga! – Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej – wg karty informacyjnej SP–115.
 10. Formularz do pobrania:
  • Wniosek – druk do pobrania poniżej
  • Zgłoszenie prowadzenia robót – druk do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Stachowiak Kaźmierska
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-04 09:31
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 16:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosz Dybowski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-01-21 16:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 09:20

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14567
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:32

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji