Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-119

 1. Nazwa procedury:
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
  • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
  • numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
  • adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
  • zakres prowadzonego szkolenia;
  • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
  • numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.
   Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści:
   „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”.
   Oświadczenie powinno zawierać również:
   • Firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
   • Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   • Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
              Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
    1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
    a) salę wykładową,
    b) pomieszczenie biurowe,
    c) plac manewrowy oraz;
    d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
    2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem, spełniającym te wymagania;
    3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
    4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 5. Opłaty:
  Za wpis pobierana jest opłata komunikacyjna w wysokości 500 zł.
  Płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu (godziny otwarcia kasy: 7.30-14.00, we wtorki 8.00-15.00), bądź przelewem na konto Starostwa.
  Opłata komunikacyjna
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział w Toruniu, Numer konta: 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • do 7 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu
  tel. 56 662 89 22, fax. 56 662 89 23, pokój nr 131, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 9. Dodatkowe informacje:
  Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D. Reguluje to art. 31 ustawy o kierujących pojazdami.
  Z wnioskiem może wystąpić przedsiębiorca, jeżeli:
  1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
  2) posiada:
  a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
  - lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe;
  - salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć;
  - plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przez dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonywanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
  b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D przy czym:
  - co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
  - pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat,
  c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
  - uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
  - uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,
  - szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową.
  3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
  a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
  b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz
  c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz
  4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
 10. Formularze do pobrania:
  • Wniosek o wpis do rejestru – druk do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 15:07
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 13:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-18 10:28

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12708
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:34

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji