Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-133

1. Legitymacja osób niepełnosprawnych

2. Nazwa podmiotu:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, parter, pokój 62
Nr telefonu: 56 662 87 62, 56 662 87 64, 56 662 87 63

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:
- wypełniony i podpisany wniosek,
- dla osób powyżej 16 –tego roku życia zaliczonych do stopnia niepełnosprawności,
- aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
- dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18-tego roku życia do wglądu,
- PRAWOMOCNE orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uwaga: orzeczenia prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.
Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie.
Dla wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych od 01 czerwca 2017 zgodnie z nowelizacją KPA (art. 127 a) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wówczas orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

5. Opłaty: - Brak
Opłata w wysokości 15 zł dotyczy wyłącznie wydania duplikatu legitymacji.
Nr rachunku: 92 9550 0003 2024 0201 1255 0005
W tytule przelewu prosimy podawać: „opłata za wydanie duplikatu legitymacji – imię i nazwisko”.

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Sposób załatwienia sprawy:
  Legitymacje można odbierać osobiście w PZOON, pokój 62,
  codziennie w godzinach od 8 do 15-tej

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, parter, pokój 62
Nr telefonu: 56 662 87 62, 56 662 87 64, 56 662 87 63

8. Tryb odwoławczy: - Brak

9. Informacje dodatkowe:
Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez inny Zespół, gdy zmieniły miejsce zamieszkania albo posiadają NOWY dowód osobisty, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

ZMIANY W SPOSOBIE WYDAWANIA LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • Od 1 września 2017 zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 • Od 1 sierpnia 2017 uległy zmianie druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 • Obecnie obowiązuje jeden wzór druku dla osoby przed 16-tym i po 16-tym roku życia.
 • Legitymacje osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:
  - 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  - 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wydawanych dla osób, które nie ukończyły 60-tego roku życia.
  W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.
 • W nowych legitymacjach, dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności mogą zostać wpisane tylko na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Nowe legitymacje będą wydawane w formie karty plastikowej. Produkcją blankietów legitymacji będzie zajmowała się firma zewnętrzna wyłoniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

10. Druki do pobrania:
Wniosek o legitymację – druk wniosku do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-09-13 14:10
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-10-12 10:56
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 09:15

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628762, e-mail: e.trawinska@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Klugiewicz, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń. Dane kontaktowe Inspektora: iod2@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania ulg i uprawnień na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 i 6b ust. 1 oraz art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172 ), § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018, poz. 2027), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002, Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2007, Nr 250, poz. 1875) oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (LON) na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172), § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014, poz. 818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014, poz. 843), oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), gdy dotyczy:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 50 lat,
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności - 50 lat,
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – 50 lat,
   a następnie zostaną usunięte.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
   • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Toruń, dnia …………………………

………………………......................…………………..
podpis wnioskodawcy lub
jego przedstawiciela ustawowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 13:18

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 12:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji