Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

2. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 00.68.538                 uchwała
Numer:                                                         XV/117/2000
Autor: rada powiatu
Tytuł: Zm.: Statut Powiatu Toruńskiego.
Data aktu:                  2000.06.28
Data ogłoszenia:         2000.09.25
Wejście w życie:          2000.10.10

 

Uchwała Nr XV/117/2000
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
 

 (Bydgoszcz, dnia 25 września 2000 r.)

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 42, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym cyfrę "7" zastępuje się cyfrą "5",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał doręcza się radnym wraz z zawiadomieniem o sesji, o którym mowa w ust. 2.",
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec skróceniu do 48 godzin.",
 2) w § 29:
a) wprowadza się nowy ust. 1 w brzmieniu:
"1. Uchwały Rady ogłasza się poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady.",
b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3,
 3) w § 43 wyrazy "tajemnicy państwowej i służbowej" zastępuje się wyrazami "informacji niejawnych i ochrony danych osobowych",
 4) w § 67:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1) Komenda Miejska Policji w Toruniu,
2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
3) Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu,
4) Miejski Inspektorat Weterynarii w Toruniu,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.",
b) wprowadza się nowy ust. 2 w brzmieniu:
"2. Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4 wykonują zadania na rzecz Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.",
c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako ust. 3 i 4.
 6) w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Toruńskiego zawierającym wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego wprowadza się pkt 12 i 12 w brzmieniu:
"12. Ziemski Urząd Pracy w Toruniu.
13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-17 13:24
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 09:46

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15943
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 10:20

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji