Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 107

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.2.10.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości


    Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia.
  Część I – Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb postępowań dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, na podstawie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – 7 operatów.
  Część II – Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w formie darowizny – 1 operat.
  Część III poz. 1 Określenie wartości nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży.
  poz. 2 Określenie wartości nieruchomości Skarbu Państwa, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.).
  poz. 3. Określenie wartości nieruchomości niezabudowanej w celu ustalenia wysokości odszkodowania w związku z jej wywłaszczeniem na podstawie art. 112 i 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – 3 operaty.
  Łącznie – 11 operatów szacunkowych.
  Zestawienie nieruchomości do wyceny – w załączeniu.
  Oferty można składać na jedną, dwie lub na trzy części zamówienia.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - posiadają co najmniej od 12 miesięcy uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.)  
  - posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi referencjami).
  Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Część I – 30 dni od dnia podpisania umowy.
  Część II – 21 dni od dnia podpisania umowy.
  Część III – 21 dni od dnia podpisania umowy.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  - referencje poświadczające doświadczenie.
 • Termin składania ofert: 5 czerwca 2019, godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 107)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-05-29 11:49

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-05-29 11:49
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-29 11:42

Zmiana treści zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert do 10.06.2019 do godz. 10:00

drukuj (Zmiana treści zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert do 10.06.2019 do godz. 10:00)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-04 11:34

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.10.2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.10.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-12 12:48

Informacja o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

drukuj (Informacja o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-13 11:13

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji