Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XXVIII/174/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

2. Uchwała Nr XXVIII/175/10 z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

3. Uchwała Nr XXVIII/176/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2010 roku (zmieniona uchwałą Nr XXX/186/10 RPT z 15.04.2010 r., uchwałą Nr XXXI/189/10 RPT z 14.06.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

4. Uchwała Nr XXVIII/177/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

5. Uchwała Nr XXVIII/178/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

6. Uchwała Nr XXVIII/179/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

7. Uchwała Nr XXVIII/180/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka (zmieniona uchwałą Nr XXXV/227/10 RPT z 9.11.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

8. Uchwała Nr XXVIII/181/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady MIasta Torunia w sprawie likwidacji samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

9. Uchwała Nr XXVIII/182/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

10. Uchwała Nr XXIX/183/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie odwołania Pana Andzreja Siemianowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

11. Uchwała Nr XXX/184/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

12. Uchwała Nr XXX/185/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realziacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

13. Uchwała Nr XXX/186/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w roku 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

14. Uchwała Nr XXX/187/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

15. Uchwała Nr XXXI/188/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

16. Uchwała Nr XXXI/189/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2010 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

17. Uchwała Nr XXXI/190/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

18. Uchwała Nr XXXI/191/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 7.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

19. Uchwała Nr XXXI/192/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009-2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

20. Uchwała Nr XXXI/193/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania przez Powiat Toruński - zadania własnego - założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej Gminie Łubianka.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

21. Uchwała Nr XXXI/194/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

22. Uchwała Nr XXXI/195/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnnych województwa kujawsko - pomorskiego".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

23. Uchwała Nr XXXI/196/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

24. Uchwała Nr XXXII/197/10 z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

25. Uchwała Nr XXXII/198/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonywania (utrata mocy w związku z uchwałą Nr XXXIII/203/10 RPT z 16.08.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

26. Uchwała Nr XXXII/199/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

27. Uchwała Nr XXXII/200/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

28. Uchwała Nr XXXII/201/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na II półrocze 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

29. Uchwała Nr XXXIII/202/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

30. Uchwała Nr XXXIII/203/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

31. Uchwała Nr XXXIII/204/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Toruńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

32. Uchwała Nr XXXIII/205/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

33. Uchwała Nr XXXIII/206/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

34. Uchwała Nr XXXIII/207/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie (zmieniona uchwałą Nr XI/71/2011 RPT z 6.10.2011 r. - utrata mocy obowiązującej w związku z uchwałą Nr XL/216/2014 RPT z 6.03.2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

35. Uchwała Nr XXXIII/208/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

36. Uchwała Nr XXXIII/209/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

37. Uchwała Nr XXXIV/210/10 z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

38. Uchwała Nr XXXIV/211/10 z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realziacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

39. Uchwała Nr XXXIV/212/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zmieniona uchwałą Nr IV/28/2011 RPT z 27.01.2011 r., uchwałą Nr XII/75/2011 RPT z 10.11.2011 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

40. Uchwała Nr XXXIV/213/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa Powiatu Toruńskiego ze Spółdzielni Grup Producenckich "TOROL-2000".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

41. Uchwała Nr XXXIV/214/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

42. Uchwała Nr XXXIV/215/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

43. Uchwała Nr XXXIV/216/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

44. Uchwała Nr XXXIV/217/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

45. Uchwała Nr XXXIV/218/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej NIeszawce (utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XLII/222/2014 RPT z 10.04.2014 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

46. Uchwała Nr XXXIV/219/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

47. Uchwała Nr XXXIV/220/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społęcznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

48. Uchwała Nr XXXIV/221/10 z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

49. Uchwała Nr XXXIV/222/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

50. Uchwała Nr XXXIV/223/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

51. Uchwała Nr XXXIV/224/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych (utrata mocy w związku z uchwałą Nr VIII/56/2011 RPT z 16.06.2011 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

52. Uchwała Nr XXXIV/225/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

53. Uchwała Nr XXXV/226/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

54. Uchwała Nr XXXV/227/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego IV kadencji

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

1. Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

2. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

3. Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

4. Uchwała Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

5. Uchwała Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

6. Uchwała Nr I/6/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

7. Uchwała Nr II/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

8. Uchwała Nr II/8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

9.Uchwała Nr II/9/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

10. Uchwała Nr II/10/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (zmieniona uchwałą Nr IV/32/2011 RPT z 27.01.2011 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

11. Uchwała Nr II/11/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

12. Uchwała Nr II/12/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

13. Uchwała Nr II/13/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

14. Uchwała Nr II/14/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

15. Uchwała Nr II/15/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

16. Uchwała Nr II/16/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

17. Uchwała Nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

18. Uchwała Nr III/18/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

19. Uchwała Nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

20. Uchwała Nr III/20/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

21. Uchwała Nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

22. Uchwała Nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

23. Uchwała Nr III/23/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

24. Uchwała Nr III/24/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4185
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-23 10:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony