Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2011

 

Pozycja w książce kontroli: 1/11
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: od 14 stycznia 2011 r. do 28 marca 2011 r..
Okres obięty kontrolą: 2010 r.
Zakres kontroli: Powiązania budżetu jednostek Samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 roku.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-08-05 13:53
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-03 11:00

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-03 11:01


Pozycja w książce kontroli: 2/11
Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola trwałości projektu
Czas trwania kontroli: 29 marca 2011 r.
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli: Kontrola projektu " Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego"

drukuj (


)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2011-08-05 14:03

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 12:11


Pozycja w książce kontroli: 3/11
Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola okresowa
Czas trwania kontroli: od 7 lipca 2011r. do 29 lipca 2011r.
Okres obięty kontrolą:  styczeń 2008r. - grudzień 2010 r.
Zakres kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

Z uwagi na ochronę danych osobowych protokół z kontroli nie jest dostępny.

drukuj (


)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2011-08-05 14:17
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-05 14:18


Pozycja w książce kontroli: 4/11
Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: od 8 sierpnia 2011 r. do 8 września 2011 r.
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli:
Kontrola projektu POKL.09.01.02-04-007/10, "Z Małgosią po naukę".

Z uwagi na ochronę danych osobowych dostępna jest tylko część informacji pokontrolnej.

drukuj (


)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 09:14
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-06 13:48

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-06 13:36


Pozycja w książce kontroli: 5/11
Jednostka kontrolująca:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola doraźna
Czas trwania kontroli: 19 sierpnia 2011 r.
Okres objety kontrolą: 19 sierpnia 2011 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno - techniczny toalet ogólnodostępnych
 

drukuj (


)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 09:22
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-02 10:49

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 11:44


Pozycja w książce kontroli: 6/11
Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: od 29 sierpnia 2011 r. do 29 września 2011 r.
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli:
Kontrola projektu POKL.09.02.00-04-029/09 "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"

Z uwagi na ochronę danych osobowych dostępna jest tylko część informacji pokontrolnej.
 

drukuj (


)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 09:27
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-06 13:49

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-06 13:40


Pozycja w książce kontroli: 7/11
Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola ogólna
Czas trwania kontroli: od 9 września 2011 r. do 24 października 2011 r.
Okres objęty kontrolą: od zakończenia ostatniej kontroli, tj. maj 2007 r. do  2011 r.
Zakres kontroli:

 1. Stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Prawidłowość kalsyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych.
 3. Rozmiar zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym.
 4. Stan fizyczny akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego.
 5. Poprawność środków ewidencyjnych.
 6. Poprawność udostępnienia dokumentacji.
 7. Regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 8. Kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego.
 9. Stan lokalu archiwum i jego wyposażenia pod kątem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem.
 10. Terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
 11. Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych.

drukuj (


)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 09:48
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-02 10:53

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 10:21


Pozycja w książce kontroli: 8/11
Jednostka kontrolująca:
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 13 września 2011 r.
Okres objęty kontrolą: od 11 sierpnia 2006 r. do 13 września 2011 r.
Zakres kontroli: Kontrola zabezpieczenia trwałości zadań w ramach ZPORR projekt nr Z/2.04/III/3.1/15/05 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki - Ostaszewo od km 4+281 do km 5+321 na dł. 1,040 km" Piorytet 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa)
 

drukuj (


)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-02 09:51
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-02 12:24

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-02-03 13:50

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344679
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony