Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«kwiecień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2013

Pozycja w książce kontroli: 1/2013
Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa
Czas trwania kontroli: 14.01.-11.03.2013r.
Okres objęty kontolą: 01.01.2011r. - 30.06.2012r.
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Z uwagi na obszerność protokołu z kontroli publikacją objete zostało jedynie wystąpienie pokontrolne oraz informacja nt. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.
 

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 13:55

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:03


Pozycja w książce kontroli: 2/2013
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjneo i Kartograficznego w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca
Czas trwania kontroli: 01.02.-30.06.2013r.
Okres objęty kontolą: 20.04.2010r.-31.01.2013r.
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:09

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:19


Pozycja w książce kontroli: 3/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa projektu :Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010"
Czas trwania kontroli: 05.02.-05.05.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli:

 • Prawidłowość rozliczeń finansowych.
 • Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
 • Sposób rekrutacji uczestników projektu.
 • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
 • Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
 • Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
 • Prawidowośc realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
 • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentów projektu.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:26

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:43


Pozycja w książce kontroli: 4/2013
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Rodzaj kontroli: kontrola prawidłowości
Czas trwania kontroli: 20.02.2013r.
Okres objęty kontolą: 11.02.-19.02.2013r.
Zakres kontroli: Realizacja zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budzetu państwa na jej przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2013.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:36

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 15:18


Pozycja w książce kontroli: 5/2013
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa
Czas trwania kontroli: 20.02.-04.10.2013r.
Okres objęty kontolą: 14.01.2013r. do dnia kontroli
Zakres kontroli: Realizacja zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na jej przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2013.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:50

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 09:34


Pozycja w książce kontroli: 6/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 07.10.-16.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL.09.02.00-04-029/08 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" obejmująca zakres zgodny z pkt 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:29
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-14 11:30

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 10:20


Pozycja w książce kontroli: 7/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 14.10.-23.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-004/11 "Dobry zawód, dobry start" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:36

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 12:30


Pozycja w książce kontroli: 8/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 21.10.-25.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-018/11 "Wszechstronny absolwent na rynku pracy - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:41

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 13:22


Pozycja w książce kontroli: 9/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 04.11.-08.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-003/08 "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:44

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:02


Pozycja w książce kontroli: 10/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 12.11.-15.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.01.02-04-007/10 "Z Małgosią po naukę" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:28

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:07


Pozycja w książce kontroli: 11/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 18.11.-22.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-029/09 "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:34

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:09


Pozycja w książce kontroli: 12/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 04.12.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości (...) "Świadoma przedsiębiorczość".

Protokół otrzymała Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (lider projektu).

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 13:47

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 14:45

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji